WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TOG คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้นช่วง High Season Q3 กำไรสุทธิ 13.07 ล้านบาท

TOG TORNTOG คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้นช่วง High Season Q3 กำไรสุทธิ 13.07 ล้านบาท

     TOG คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้นช่วง High Season จากปริมาณคำสั่งซื้อเลนส์สายตาของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเน้นจัดจำหน่ายเลนส์เกรดพรีเมี่ยมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

      คาดการณ์ปริมาณคำสั่งซื้อเลนส์สายตาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงปลายปี 2561 จนถึงต้นปี 2562 เนื่องจากเข้าสู่ช่วง High Season ของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย TOG วางกลยุทธ์จำหน่ายสินค้าเน้นเลนส์เกรดพรีเมี่ยมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ได้แก่ ‘ZENITH IDEN’ (ซีนิธ ไอเด็น) เลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูงและซับซ้อน และ ‘BLULOC’(บลูล็อค) เลนส์ป้องกันคลื่นแสงอันตรายและแสงสีฟ้า

       การดำเนินธุรกิจช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของ TOG USA, Inc. (บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี) ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากลูกค้าให้การตอบรับสินค้าอย่างดีและมีปริมาณการสั่งซื้อเลนส์อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม (Value-added Lenses) ได้แก่ เลนส์บางพิเศษ, เลนส์กันกระแทกสูง, เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า นอกจากนี้ บริษัทยังทำการตลาดเชิงรุกเน้นขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมากกว่า 10 รายในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีผลดำเนินการที่คุ้มทุนภายในปลายปี 2562

      ด้านตลาดในประเทศหลังจากเริ่มจำหน่ายเลนส์โปรเกรสซีพเฉพาะบุคคล ‘ZENITH IDEN’ (ซีนิธ ไอเด็น) อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าลูกค้าในประเทศให้ผลตอบรับอย่างดี โดยมียอดจัดจำหน่ายตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าจะขยายไปยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น ภายในต้นปี 2562

     ผลการดำเนินการปรจำไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 434.26 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.63 โดยมีกำไรสุทธิ 13.07 ล้านบาท (ด้วยอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.28) ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 72.51 จากปริมาณยอดขายเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่มและบริการอื่นที่ลดลง เปิดเผยข้อมูลโดย นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG

เกี่ยวกับ TOG

          TOG หรือ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 475 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และผู้นำในฐานะผู้ผลิตเลนส์อิสระในระดับสากล โดย TOG เป็นบริษัทแห่งแรกของไทยที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเลนส์สายตาเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 95% ได้แก่ ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา และเอเชียแปซิฟิค ตามลำดับ และในประเทศน้อยกว่า 5% โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) นอกจากนี้ บริษัทฯยังจำหน่ายเลนส์สายตาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TOG”, “Excelite®”, “ONE”, “DISCOVERY”, “FREEDOM”, “MAXIMA”, “SHADE”, “ZAPHIRE”, “BLULOC” และ “ZENITH”

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในผลิตภัณฑ์และบริการ 4 ประเภท ได้แก่ เลนส์สายตาพลาสติก (Organic Lens), เลนส์สายตากระจก (Mineral Lens), เลนส์เฉพาะบุคคลหรือเลนส์สั่งฝนพิเศษ และบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการตัดประกอบ (Glazing) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก, การให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง, การเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน, บริการตัดประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น รวมไปถึงสินค้าซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ เป็นต้น

 

TOG Anticipates Higher Revenue during High Season

     TOG anticipates higher revenue during high season from sales order of ophthalmic lenses from the EU, USA, Australia and New Zealand emphasizing on the distribution of premium-segment lenses with high margins.

      The Company expects that sales orders will increase steadily between the end of 2018 and the beginning of 2019 due to the high season in the EU, USA, Australia and New Zealand. TOG’s strategy is to focus on premium-segment lenses with high margins e.g. 'ZENITH IDEN'– the superior progressive lens designed for the easiest adaption for complicated prescription, and “BLULOC” – the lens material series which helps filtered out 95% of harmful blue-light.

       TOG USA, Inc.’s performance has demonstrated a very high growth potential. TOG USA sees an increase in sales order from its local customers especially in value-added product category namely high-index lenses, high-impact-resistant lenses, photochromic lenses as well as BLULOC lenses. The company continues to expand its customer base from more than 10 key customers currently and is expected to break even by the end of 2019.

       'ZENITH IDEN' first shipment at the beginning of October 2018 has received incredibly positive feedbacks from domestic customers. By the first half of 2019, the Company plans to expand this product to other countries in Asia-Pacific regions e.g. Singapore, Malaysia, Vietnam, etc.

       Torn Pracharktam, Managing Director of Thai Optical Group Public Company Limited (TOG), revealed the Company’s third quarter revenue of 434.26 million THB, decreased by 8.63% compared to that of the same period last year. Net profit is 13.07 million THB, with 4.28% margin, decreased by 72.51%. Net profit decrease was significantly caused by the decreasing sales in the value-added segment.

About TOG

        Thai Optical Group Public Company Limited (the Company) or TOG was established in 1991. TOG is Thailand’s largest manufacturer and distributor of ophthalmic lenses and one of the leading independent global manufacturers. In addition to being the first Thai company to manufacture lenses for domestic and international original equipment manufacturers (OEMs), it markets the products under its own brand “TOG”, “Excelite™”, “ONE”, “DISCOVERY”, “FREEDOM”, “MAXIMA”, “SHADE”, “ZAPHIRE”, “BLULOC” and “ZENITH”.

          The company’s core business comprises of four units: organic lens, mineral lens, prescription lens, and other products and services – including glass mold manufacturing for plastic lenses, hard coating, multi-coating, glazing service, and trading. The Company, with a registered capital of 475 million Baht, is a publicly listed company on the Stock Exchange of Thailand, using “TOG” as a trading ticker symbol.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!