WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ผู้ถือหุ้น DRT เฮ บอร์ดฯ เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน จากผลงานครึ่งปีแรก ทำกำไรนิวไฮที่ 343.98 ล้านบาท

DRTสาธต สดบรรทด 2ผู้ถือหุ้น DRT เฮ บอร์ดฯ เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น

ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน

จากผลงานครึ่งปีแรก ทำกำไรนิวไฮที่ 343.98 ล้านบาท 

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 189.59 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ที่ทำกำไรสุทธิ 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.59% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนแผนงานช่วงที่เหลือของปี มุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรอยู่ที่ 80-90% และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 25-27% จากแผนการตลาดภายใต้แนวคิด สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง ตอกย้ำจุดแข็งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ มั่นใจทั้งปีเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 947.96 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 189.59 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2562 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการช่วยตอกย้ำว่าหุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จากผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นจากกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2562) ที่ทำได้ 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.59% และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,650.02 ล้านบาท เติบโต 14.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสถิตินิวไฮและขยายตัวได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลมาจาก กลยุทธ์การทำตลาดภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ ที่ตอกย้ำด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ‘ตราเพชร’ ที่สามารถนำไปก่อสร้างบ้านได้หลัง รวมถึงความสำเร็จจากการบริหารจัดการด้าน Product Mix และการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ย 80-90% ของอัตรากำลังการผลิตโดยรวม จึงช่วยสนับสนุนอัตราการทำกำไรสุทธิได้ดี

“ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ DRT ในช่วงครึ่งปีแรกที่ทำกำไรสุทธิสูงถึง 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 34.59% ซึ่งเป็นสถิตินิวไฮของเรา ดังนั้นทางบอร์ดฯ จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 57.14% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ที่ตอกย้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับรู้ว่า หุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ” นายสาธิต กล่าว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ส่วนแผนงานช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งรักษาขีดความสามารถการแข่งขันจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายต้องการรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากแผนงานรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรที่ระดับ 80-90% และบริหาร Product Mix ที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในปีนี้ ที่คาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ได้ตามเผนที่วางไว้  

 

AO08499

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!