WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ACE โชว์ความสำเร็จปิดการเสนอขายหุ้น IPO หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า คาดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภาครัฐหนุนโอกาสเติบโต

ACEจิรฐาACE โชว์ความสำเร็จปิดการเสนอขายหุ้น IPO หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า
คาดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภาครัฐหนุนโอกาสเติบโต

          บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ปิดการขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 4.40 บาทต่อหุ้น โชว์ตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากนักลงทุนรายย่อย ส่วนนักลงทุนสถาบันให้ความเชื่อมั่นแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นอย่างล้นหลามในช่วงการทำ Bookbuilding เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่า ด้านผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ชูเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจากโครงการที่อยู่ใน Pipeline 

          นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า หลังจากปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนรายย่อยเมื่อวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ถือว่าได้รับการตอบรับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

          โดยในช่วงการทำ Bookbuilding นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO อย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 ของหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมด เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แผนงานขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในอนาคต และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าของ ACE และคาดว่าหุ้น ACE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค เป็นวันแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

          ด้าน ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อจะนำไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้อาจใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

          นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า ยินดีที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันให้การตอบรับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ จึงคาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 421.37 เมกะวัตต์ และภายในปี 2567 ACE มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์

          “เราคาดว่านโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ การแปรรูปขยะ แปรรูปชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ ACE โดยล่าสุดกระทรวงพลังงานมีนโยบายผลักดันการพัฒนาโครงการ ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’ ทั่วประเทศ และมีแผนจะเปิดให้เอกชนเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ รวมประมาณ 4,125 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) ซึ่งคาดว่าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบจะเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโครงการนำร่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้โดยตรง (Peer to Peer Electricity Trading) ซึ่ง ACE ถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลทุกด้าน รวมถึงมีความมั่นคงด้านแหล่งเชื้อเพลิงทางการเกษตรที่นำใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล” นางสาวจิรฐา กล่าว

          ขณะเดียวกัน ACE ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า คัดเลือกวัตถุดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน การพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 24% ในปี 2560 เป็น 37% ในไตรมาส 2/2562 และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบระยะยาวอีกด้วย

 


AO11164

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!