WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ETE ได้รับงานใหม่เพิ่ม 15 โครงการ มูลค่ารวม 550.24 ลบ.

ETE ไรวนทETE ได้รับงานใหม่เพิ่ม 15 โครงการ มูลค่ารวม 550.24 ลบ.

        บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ETE) เปิดเผยว่า บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับการยืนยันการจ้างงานและเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างเพิ่มเติม จำนวน 15 โครงการ มูลค่ารวม 550.24 ล้านบาท

        ประกอบด้วย โครงการบริการบริหารจัดการบุคลาการ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 9 โครงการ โครงการแรกมูลค่า 8.92 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 9.5 เดือน ตั้งแต่ 15 ธ.ค.60-30 ก.ย.61, โครงการ 3 โครงการ มูลค่า 185.60 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-30 มิ.ย.61, โครงการ 4 โครงการ มูลค่า 94.30 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 และอีก 1 โครงการ มูลค่า 16.34 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.63

       โครงการบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 30.32 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61

       และ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม เป็นโครงการงานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้โครงการ Ternimal 21 และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วันที่ลงนามในสัญญา 25 ธ.ค.60 ระบะเวลาโครงการ 420 วัน

                อินโฟเควสท์ 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!