WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

LVT เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ หลังผู้คัดค้านถอนคำคัดค้าน

LVT Hans JorgenLVT เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ หลังผู้คัดค้านถอนคำคัดค้าน

        บริษัท แอล วี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ LVT แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งให้นายโดนัล เอียน แมคเบน และ นายสงวน สงวนรักศักดิ์ เป็นผู้ทำแผนของ บริษัท แอล วี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจะได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการตามกฏหมายต่อไป

  ตามที่ บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 12/2560 ปรากฏว่า ได้มีกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งนำโดยบริษัท ซีมินเตอร์ จำกัด รวมเจ้าหนี้รายอื่นๆ อีก 5 ราย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 9/2560 ซึ่งได้ยื่นคำร้องไว้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 24 เมษายน 2560 และศาลล้มละลายกำหนดนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นั้น

  ปรากฏว่า ผู้คัดค้านทั้งสองรายได้ถอนคำคัดค้าน และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งงดไต่สวน และมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งให้นายโดนัล เอียน แมคเบน และ นายสงวน สงวนรักศักดิ์ เป็นผู้ทำแผนของ บริษัท แอล วี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัท จะได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการตามกฏหมายต่อไป

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

    

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!