WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ETE เซ็นรับงานเพิ่ม 550.24 ลบ.'บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง'เซ็นรับงานใหม่เพิ่ม มูลค่า 550.24 ลบ. หนุนมูลค่างานในมือเพิ่ม

ETEไรวนท เลขวรนนท ETE เซ็นรับงานเพิ่ม 550.24 ลบ.'บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง'เซ็นรับงานใหม่เพิ่ม มูลค่า 550.24 ลบ. หนุนมูลค่างานในมือเพิ่ม

        นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าเข้ารับงานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการวิศวกรรม โดยล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการจ้างงาน และเซ็นสัญญารับงานเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมเป็นมูลค่ารวม 550.24 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 304.53 ล้านบาท และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 30.32 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจบริการงานวิศวกรรม จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้โครงการ terninal21 และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 215.39 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!