WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

WHAUP ประเดิมศักราชใหม่เดินเครื่องโครงการกัลฟ์ ทีเอส 4หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5 โครงการแตะระดับ 509.7 เมกะวัตต์

WHAUP WisateWHAUP ประเดิมศักราชใหม่เดินเครื่องโครงการกัลฟ์ ทีเอส 4หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5 โครงการแตะระดับ 509.7 เมกะวัตต์

    บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)เผยเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โครงการ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 4 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ด้าน CEO วิเศษ จูงวัฒนาเผยแผนการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าทำได้ตามแผนเปิดครบ 5 โครงการ หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาแตะ 509.7 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 33.2 เมกะวัตต์ คาดทยอยดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในปี 2562 ครบตามแผน

     นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้แก่จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดเผยว่า WHAUPได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ WHAUP ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และ 74.99 ตามลำดับ

      สำหรับ โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด 129.9 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 25.0 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

      ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 4 เป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 5 ใน Portfolio การร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท WHAUP และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ถัดจากโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ที เอส 1 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 2 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 3 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาตามลำดับ

       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวว่า ปัจจุบัน WHAUP มีกำลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน  509.7 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้า 5 โรงดังกล่าวข้างต้น) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 33.2 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมดภายในปี 2562

       ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 6.9 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การ Joint Venture ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP กลุ่มโกลว์ และ SUEZ เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งใช้เวลาประมาณ 24 เดือน โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/2562 รวมทั้ง 2 โครงการที่จะเปิดในปี 2562 จำนวน 32.3 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าครบ 542.9 เมกะวัตต์ตามแผน

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!