WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

WICE ซื้อกิจการ UWT 80% 115.03 ล้านบาท เดินหน้าบุกตลาด ขยายฐานลูกค้าจีน-ฮ่องกงเพิ่ม

1aaaAWICE UWT

WICE ซื้อกิจการ UWT 80% 115.03 ล้านบาท เดินหน้าบุกตลาด ขยายฐานลูกค้าจีน-ฮ่องกงเพิ่ม

      WICE ปิดดีลซื้อหุ้นโลจิสติกส์ชั้นนำฮ่องกง 'Universal Worldwide Transportation Limited'เดินหน้าบุกตลาด ขยายฐานลูกค้าจีน-ฮ่องกงเพิ่ม เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ปั้นแบรนด์โลจิสติกส์ไทยขึ้นแท่นผู้นำเอเชีย ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 30% แตะ 1.8 พันล้านบาท พร้อมหาพันธมิตรเพิ่ม

     นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)( WICE)ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าทำรายการและชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) ประเทศฮ่องกง ส่วนที่ 1 จำนวน 39.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 ที่ผ่านมา จากแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญ UWT จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็น 80% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ UWT โดยมูลค่าลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ UWT คิดเป็นจำนวนเงินรวมการลงทุน 115.03 ล้านบาท ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า (2565) จะกำหนดชำระส่วนที่เหลืออีกราว 75 ล้านบาท

     สำหรับ การเข้าซื้อกิจการของ UWT ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ โดยบริษัทมีแผนร่วมกันขยายธุรกิจในประเทศจีนผ่านบริษัทย่อยของ UWT คือ Guangzhou Universal Worldwide Transportation Limited (GUWT) ซึ่งมีฐานลูกค้าและการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจีน ทำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลดีต่อการสร้างศักยภาพในการเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

      “การเข้าซื้อกิจการของ UWT ถือเป็นดีลที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การมีเครือข่ายที่ทำตลาดในจีน ซึ่งเป็นตลาดขนส่งขนาดใหญ่มีความต้องการด้านงานโลจิสติกส์สูง ทำให้บริษัทยังมีโอกาสอีกมากในการขยายฐานลูกค้าร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการทำงานร่วมกับ Sun Express Logistics Pte. Ltd..(SEL) ทำให้ WICE สามารถขยายตลาดในระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว”นายชูเดชกล่าว

      นายชูเดช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานปี 61 บริษัทวางแผนปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยยกระดับแบรนด์ WICE ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำโลจิสติกส์ในตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดจีน ที่ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุด ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ WICE เข้าไปลงทุน อย่าง SEL เป็น WICE LOGISTICS (Singapore) ส่วน UWT จะเปลี่ยนชื่อเป็น WICE LOGISTICS (Hong Kong) เป็นต้น เพื่อให้ WICE เป็นที่รู้จักมากขึ้น และทำให้การทำงานระหว่างกันของบริษัทในเครือมีความคล่องตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

      สำหรับ เป้าหมายรายได้ปี 61 บริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 30% จากปี 60 ที่มั่นใจว่าจะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย 1,300 ล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของปริมาณงานบริการทุกประเภท ประกอบด้วย งานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ และงานบริหารจัดการคลังสินค้า

       อีกทั้ง บริษัทยังรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของ SEL เข้ามาปีนี้เป็นปีที่สอง และเตรียมรับรู้รายได้หลังบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ UWT เข้ามา ขณะเดียวกันบริษัทยังดำเนินนโยบายขยายธุรกิจโดยการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันสนับสนุนธุรกิจและเชื่อมโยงโครงข่ายของ WICE ให้ครอบคลุมงานบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร

 

WICE closed the deal to acquire shares of Hong Kong’s leading logistics company, ‘Universal Worldwide Transportation Limited’, in order to expand its market to Chinese and Hong Kong customers. Preparation for big restructuring has been established to enhance Thai logistics brand ‘WICE’ as the leader of logistics service provider in Asia with the target revenue of this year to rise by 30%, reaching 1.8 billion baht. New business partners are welcomed.

      Mr.Chudet Kongsoonthorn Managing Director Business Development of WICE Logistics Pcl., (WICE), the complete international logistics service provider disclosed that the Company had entered the transaction and the part 1 payment of 39.86 million baht to purchase common stocks of Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) from Hong Kong on January 4, 2018 which was in accordance to the purchase plan of the UWT’s 80,000 common stocks at the par of 10 HKD, accounting for 80% of the total common stocks of UWT. The investment value of the purchase was at the total investment of 115.03 million baht of which the rest at the amount of 75 million baht would be paid in the next 5 years (2022).   

      The acquisition of UWT provides WICE important business opportunity at international market level. The Company has a plan to co-expand the business in China through Guangzhou Universal Worldwide Transportation Limited (GUWT), the subsidiary of UWT, which has customers and complete logistic services in important business areas in China. This leads to an increase of customer base which is beneficial to the Company’s proficiency to increase its revenue and profitability in the future.        “The acquisition of UWT is a good deal and worth the investment, providing tremendous business opportunity with its business proficiency and competitiveness, marketing networks in China where exists the big transportation market with high logistics demand opening immense opportunity for the Company to co-expand customer base as well as connecting the cooperation network with SEL. As a result, WICE is able to rapidly expand its market to international level, said Mr.Chudet

     Mr.Chudet added that the Company’s 2018 business operation plan focused on organizational restructuring by enhancing the WICE brand to the leading logistics service provider in Asia, particularly in China as the biggest market. Therefore, all the acquired companies’ names would be changed, for instance Sun Express Logistics Pte. Ltd... (SEL) to WICE LOGISTICS (Singapore) and UWT to WICE LOGISTICS (Hong Kong), etc., which helped WICE to receive better recognition and facilitate cooperation between affiliated companies with effective network connection.  

     The Company’s revenue target of 2018 is at 1,800 million baht, increasing by 30% from the revenue in 2017 of which is confident to meet the target of 1,300 million baht. The growth factor comes from the expansion of all-type service operation which consists of Sea Freight, Air Freight, Custom Service, Domestic Transportation, and Warehouse Management.

     In addition, the Company also records the 2nd year operation revenue from SEL in this year and another revenue report of UWT after the acquisition. Meanwhile, the Company still focuses on its business expansion policy by looking for proficient business partners to help support the business and to connect WICE’s network in order to achieve complete logistics coverage in Asia. 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!