WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BIZ ไฟเขียว ร่วมทุนตั้งรพ.รักษามะเร็ง คาดเปิดให้บริการปี 62 หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

BIZ สมพงษผถห. BIZ ไฟเขียว ร่วมทุนตั้งรพ.รักษามะเร็ง คาดเปิดให้บริการปี 62 หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

       ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติแผนร่วมทุนตั้งโรงพยาบาลรักษามะเร็ง เข้าถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65%  ด้านผู้บริหาร 'สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์'มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 ขนาดเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง ช่วยต่อยอดธุรกิจเสริมทัพความแข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

        นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน)

      โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย BIZ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

       ทั้งนี้ BIZ จะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น จากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 130,000,000 บาท ส่วนบริษัทร่วมทุนจะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการฯมาจาก เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 200,000,000 บาท (ตามสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น) ,เงินทุนจากบริษัท จำนวนประมาณ 130,000,000 บาท ,เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน จำนวนประมาณ 70,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน จำนวนประมาณ 300,000,000 บาท

      “การลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้านการฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย เพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ผลักดันผลการดำเนินงานในอนาคตเติบโตอย่างก้าวกระโดด”นายสมพงษ์กล่าวในที่สุด

      สำหรับ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มีขนาดการให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักค้างคืน จำนวน 30 เตียง ,ขนาดอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 500 ราย/ปี โดยการรักษาของโรงพยาบาลจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาด้วยเคมีบำบัด (chemotherapy) โดยให้บริการคลอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลัก ๆ คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง โดยจุดเด่นของที่ตั้งโครงการจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากในภาคตะวันออกมีโรงพยาบาลภาครัฐแห่งเดียวที่เปิดให้บริการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยโครงการดังกล่าวได้มีการยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!