WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

JWD เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้นเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้

JWD Chaninบอร์ด JWD เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้นเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้

     'เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์' หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ทางเรือและทางอากาศอย่างครบวงจร แจ้งมติบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้ และจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61 หลังธุรกิจขาหลักเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน

      นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ทางเรือและทางอากาศอย่างครบวงจร (Total Logistics Solutions Provider) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2560 (มกราคม-กันยายน 2560) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561

      สำหรับ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจาก JWD มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งวด 9 เดือนแรกปี 2560 เติบโตตามเป้าหมาย โดยมีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,792.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,661.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 146.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 384.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ (หลังหักรายการพิเศษ) จำนวน 51.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการงวด 9 เดือนแรกปี 2560 และกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 166.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

      “การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า JWD เป็นบริษัทฯ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยนับจากที่นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปลายปี 58 JWD มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 60 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนในอาเซียนและภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ ธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและข้ามแดน คลังสินค้าทั่วไป ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ คลังสินค้าห้องเย็น เป็นต้น โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี เรายังคงเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้และกำไรจากการเข้าซื้อกิจการ Freight และการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ เรามีความมุ่งมั่นบริหารธุรกิจเพื่อผลักดันรายได้และผลกำไรให้เติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน” นายชวนินทร์ กล่าว

JWD’s Board Declares Interim Dividend at THB 0.15/Share,XD Date: Tue, 23 Jan

       To confirm its position as a stock that offers great returns to the investors, the leading ‘Total Logistics Solutions Provider’ JWD announced its board’s decision to declare an interim dividend for payment to the shareholders at THB 0.15 per share, with an XD date falling on Tue, 23 Jan and a payment date on Fri, 9 Feb, after meeting the growth targets for its core segments, with a continued rise in retained earnings and sufficient liquidity for operations.

      Mr. Charvanin Bunditkitsada, Chairman of the Executive Committee and Chief Executive Officer (CEO) of JWD InfoLogistics Public Company Limited (JWD), a leading ‘Total Logistics Solutions Provider’, revealed that JWD’s board has resolved on 11 Jan to declare payment of an interim dividend out of the company’s nine-month results of 2017 (Jan-Sep’17) and retained earnings at THB 0.15 per share, or THB 153m in total, with XD date being Tue, 23 Jan and payment date Fri, 9 Feb.

       The decision followed JWD’s success in posting nine-month growths that met the targets in its consolidated financial statements, with a rental and service revenue figure of THB 1.7926b, up 7.9% y-o-y from THB 1.6614b, and a net profit figure of THB 146.4m, up 384.5% y-o-y from a net loss of THB 51.4m (after extraordinary items). Separate net profit for the first nine months of 2017 and retained earnings after legal reserves totaled THB 166.1m, resulting in sufficient retained earnings and liquidity for payment of an interim dividend.

       “This interim dividend declaration confirms JWD’s position as a stock that offers great returns to the shareholders. It has never missed dividend payment in any year since its listing in late 2015. Its satisfactory nine-month results for 2017 were achieved through greater investments in the Asean region and an improved logistic industry outlook, especially in the areas of domestic and cross-border cargo transport and distribution, general cargo warehousing, automotive storage and management and cold storage. We also experienced continued growths in terms of revenue and profit in the last quarter due to an acquisition of freight business and the selling of assets to a REIT. We are committed to managing the business to produce revenue and profit growths at the expected levels and retain leadership among total logistics solutions providers in Asean”, added he.

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนาม บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ยุทธชัย ไพรคณะฮก (เติ้ล)โทร. 091 – 736 - 2866 หรือ 02 – 612 – 2081 ต่อ 125

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!