WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaa Amsgi

MSIG ประกันภัย ส่ง'แผนประกันภัยนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ Overseas Student 'หัวหอกขยายตลาดประกันภัยเดินทาง

   เอ็มเอสไอจี ประกันภัยออกแผนประกันภัยเดินทางที่พัฒนาใหม่ล่าสุด 'ประกันภัยนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ Overseas Student'บุกตลาดจับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศ ชูคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุด ถึง 5.5 ล้านบาท เบี้ยเริ่มต้นแค่ 4,700 บาท ตั้งเป้าโกยเบี้ยประกันปีนี้ 30 ล้านบาท

      บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)โดยนายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ ผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย และนางสาวกรวิภา ผลากรกุล ผู้อำนวยการ สายงานรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ ร่วมกันแถลงว่า บริษัทฯ ได้ออกแผนประกันภัยเดินทาง”ประกันภัยนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ Overseas Student “ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศรวมถึงนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

      แผนประกันภัยดังกล่าวเป็นประกันสุขภาพบวกประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองทั้งการบาดเจ็บจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ มีจุดเด่นอยู่ที่ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง 11 รายการ มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เลือก 3 แผนตั้งแต่ 2 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท และสูงสุด 5.5 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการเจ็บป่วย ยกเว้นโรคประจาตัว หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง และยังคุ้มครองการรักษาแพทย์ทางเลือกไม่เกิน 2,000บาทเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น อีกทั้งยังคุ้มครองการรักษาต่อเนื่องภายในประเทศด้วย

      ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าใช้อุปกรณ์เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้วว และต่อมาเกิดเหตุจนต้องระงับการศึกษาในภาคนั้นๆ โดยคุ้มครองสูงสุด 350,000 บาท,การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล อาทิ ออกค่าเดินทางให้บิดา มารดาที่ต้องเดินทางไปดูแลลูกที่เจ็บป่วย เป็นต้น โดยคุ้มครองสูงสุด 350,000 บาท, การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 3ล้านบาท ,การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย , การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย คุ้มครองสูงสุด 5.5 ล้านบาท

     ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่การทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นสูญหาย เสียหายจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ,การล่าช้าของเที่ยวบินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ,การพลาดการต่อเที่ยวบินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาทและผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดาคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

      นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist บริการนัดหมายแพทย์บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน บริการด้านภาษา บริการช่วยเหลือกระเป๋าสูญหาย บริการช่วยเหลือหนังสือเดินทางสูญหายที่มีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วโลกโดยให้บริการ 24 ชั่วโมง

       นายสุรชัย กล่าวว่า แผนประกันภัยดังกล่าวรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 13-50ปีบริบูรณ์ โดยเริ่มประกันภัยตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย กำหนดเงื่อนไขซื้อได้ 1คนต่อ 1กรมธรรม์

     “ปัจจุบัน ค่าเล่าเรียนในต่างประเทศแพงมากหากเกิดเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างนั้นก็เป็นภาระกับพ่อแม่เพราะจ่ายค่าเทอมไปแล้ว ที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศก็แพงมากเช่นกันอย่างที่อเมริกา แค่ปวดท้องนอนโรงพยาบาล 2 คืนไม่มีผ่าตัดอะไรเลยเจอค่ารักษาไป 1.2 ล้านบาท เคยมีลูกค้าของเราถูกรถชนขาหักนอนโรงพยาบาลที่อเมริกาอยู่อาทิตย์เดียวเจอค่ารักษาไป 4 ล้านบาท ซึ่งปกติเบี้ยประกันสุขภาพถ้าซื้อที่ต่างประเทศจะแพงกว่าที่ซื้อในบ้านเรา 2 เท่า และของเขาคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน ไม่ได้คุ้มครองผู้ป่วยนอกเหมือนของเราด้วยอย่างเบี้ยของเขาขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป ของเราในแผนประกันภัยตัวใหม่นี้เบี้ยประกันสูงสุดแค่ 29,800 บาท และคุ้มครองถึง 2 ปี “

       นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ปกติเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ แต่แผนประกันภัยข้างต้นของบริษัทฯไม่ได้แปรผันตามอายุ คือเป็น One Price ราคาเดียวตลอดอายุการทำประกันที่มีระยะเวลาประกันภัย 2 ปีและสามารถต่ออายุได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแผนประกันภัยนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ Overseas Student

       “แผนประกันภัยตัวนี้ เราดีไซน์ออกมาโดยพยายามอุดช่องโหว่ต่างๆอย่างค่ารักษาพยาบาลเราก็ให้สูงขึ้น อย่างของเดิมให้แค่ 2 ล้านบาท ตัวใหม่นี้เราให้ 5.5 ล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครองก็ยาวขึ้นของเดิมเป็นช็อต เทอม คุ้มครองระยะสั้นๆ ไม่เกิน 30 วัน ตัวนี้เราให้ถึง 2 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ก็เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างมาก เป็นตัวที่เราจะใช้บุกตลาดประกันภัยการเดินทางที่เรามีนโยบายจะขยายมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งในปีนี้เราตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันตัวนี้ไว้ประมาณ 30 ล้านบาทจากปีก่อนทำเบี้ยได้กว่า 13 ล้านบาท”นายสุรชัย กล่าวในที่สุด

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!