WORLD7

SME720 x 100tqm720

1abAoic26

เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 ส่งมอบห้องความดันลบ​ให้รพ.บางพลี สมุทรปราการสู้ภัย COVID-19

     เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เพื่อสู้ภัย COVID-19

       ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้อง Negative Pressure เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และมีศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ตลอดจนคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ร่วมส่งมอบด้วย ณ อาคารสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

      เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 จัดทำโครงการ “คปภ. รวมพลัง วปส. เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19” โดยร่วมกันบริจาคเงินและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive Pressure) ตู้อบรังสี UVC หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีความจำเป็นและต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,020.25 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure)จำนวน 2 ห้อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษา วปส. รุ่นที่ 1-9 จึงได้จัดพิธีมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป

      ด้านนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจิรญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณแทนประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ได้มอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

    “สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ และขอขอบคุณศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1–9 ที่บริจาคเงินเพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งห้องความดันลบ (Negative Pressure) ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!