WORLD7

SME720 x 100tqm720

2695 บริษัทกลางรถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย ... มีความคุ้มครอง

          “กฎหมายกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทุกคันมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัย ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ .. 2535 กำหนดไว้ คือ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกว่าการประกันภัย ...” 

          รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย ... มีความคุ้มครองความคุ้มครองประกันภัย ... อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย ... บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน

          ## หลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหนทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/ กรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพอย่างถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี 200,000 - 500,000 บาท/ กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และกรณีผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

          ## หมายเหตุ: ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก สามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด ##

          ตรวจสอบการใช้สิทธิหรือสอบถามการทำประกันภัย ... เพิ่มเติมได้ที่ www.rvp.co.th หรือโทรติดต่อสอบถาม บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

A2695

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!