WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AA4ทมนกศกษา

4 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัลคลิปวิดีโอ ‘ลดสปีดบนถนน’โครงการธนชาตประกันภัย Drive DD United Season 3

     ธนชาตประกันภัยประกาศผลรอบตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 ในหัวข้อ ‘คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน โดยทีม ‘No.one Studio’ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม ‘555 555’จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ‘งานเฉพาะกิจ’ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม 'ฮาโตริ โกเดโฉ' จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

         นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนชาตประกันภัยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” มีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 19 ทีมจากนักศึกษา ทั่วประเทศที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน มากกว่าซีซั่นก่อนเกือบ 3 เท่า โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อกลับไปพัฒนาผลงาน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์มาประชันกันอีกครั้ง ซึ่งในรอบตัดสิน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศเป็นคณะกรรมการ

     ได้แก่ นายสยาม พรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัทเดนท์สุ พลัส นายโรจนะ ฉั่วสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์บริษัท Storyteller Bangkok นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้บริหารและผู้กำกับฯ Hello Filmmaker นายธนชาติ ศิริภัทราชัย ผู้กำกับฯ และนักเขียน จาก Salmon House นาย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ The Cloud นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Brand Buffet นางสาวโศรดา ศรประสิทธิ์ ผู้บริหาร Brilliant & Million นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์  ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

      ผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม 'No.one Studio'จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ คือ  ธนชาตประกันภัยจะส่งไปดูงาน ‘ADFEST 2018’ เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดให้ในสาขา New Director Lotus หรือผู้กำกับฯ หน้าใหม่ มูลค่ารางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ส่วนทีม ‘555 555’ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ทีม ‘งานเฉพาะกิจ’จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ส่วนทีม ‘ฮาโตริ โกเดโฉ’ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

     นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ธนชาตประกันภัยภูมิใจที่มีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของการใช้ความเร็วในการขับขี่รถ หลังจากนี้จะสนับสนุนผลงานของผู้ชนะการแข่งขันด้วยการพัฒนาต่อยอดคลิปวิดีโอให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่บนช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คนจำนวนมากได้รับชม เพราะเชื่อว่าหากทุกคนลดความเร็วในการขับขี่ อุบัติเหตุจะลดลง และสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้น สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลมีสมาชิก ดังนี้

 

ทีม 'No.one Studio'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                นายเจษฏา ธัญญะพานิช      นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ทีม '555 555'จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                1.  นายพันธกานต์ ศักดา             นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

                2.  นายจิรกร ปิฏกรัชต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

                3.  นายภาณรุจ บุญตานนท์        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ทีม 'งานเฉพาะกิจ'จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                1.         นางสาวกิติยา กังวาลไกล       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

                2.         นายวีรยุทธ บุตราช                นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

                3.         นายวิชยุตน์ แบบประเสริฐ     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ทีม 'ฮาโตริ โกเดโฉ' จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.         นางสาวสิตานันท์ กิ่งไทรงาม                นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2.         นางสาวภัคจิรา โฆษิตมงคลชัย             นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.         นางสาววริศรา ภู่ดำรงพันธ์                   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!