WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaPRUโรคราย

พรูเด็นเชียลเปิดตัว 'พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม' ชูความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ

    บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม’ ให้ความคุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า และช่วยคลายความกังวลด้านการเงินในยามเจ็บป่วย

   ปัจจุบัน พบว่าผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย1  อีกทั้งเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรง ยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงดังเดิม ดังนั้น เพื่อช่วยคลายความกังวลของลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ และช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุ่มเทในการต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างเต็มที่และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

       ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ไม่สูงมาก พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม ยังให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี โดยผลประโยชน์และความคุ้มครองสำคัญของแผนประกันนี้ คือ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในทันทีที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรก แต่ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหากเกิดโรคร้ายแรงในระยะรุนแรงในอนาคต

      พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้มจะมีการจ่ายผลประโยชน์ และให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 ระยะได้แก่ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายแรงใน “ระยะเริ่มต้น” 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง และจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 100% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง หากตรวจพบโรคร้ายแรง ใน “ระยะรุนแรง” รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 150% การจ่ายผลประโยชน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วขึ้น และมีโอกาสหายสูง นอกจากนี้ แบบประกันนี้ยังไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองระหว่างโรคอีกด้วย

        นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการบริหารลูกค้าและการตลาด กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเพียงระยะลุกลาม จากนั้น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง จากการที่พรูเด็นเชียลยึดแนวทางการคิดจากมุมมองของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกรณีที่อาจเกิดโรคร้ายแรงหลายๆ โรค รวมถึงหลายๆ ระยะของโรค โดยนอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังส่งมอบทางเลือกที่ทันสมัย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย”

        ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.prudential.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621

        1 ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการตายของประชากรไทยในปี 2558 จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญต่อประชากร 100,000 คน

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!