WORLD7

SME720 x 100tqm720

กรมสรรพากร

Display # 
Title Published Date Hits
สรรพากร จับมือ บีโอไอ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน     23 February 2021 1485
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 12 February 2021 4881
สรรพากร ต่อเวลาอีก 3 ปี สำหรับการขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภทภาษี 20 January 2021 4579
สรรพากร ปรับโฉม My Tax Account ผู้เสียภาษีสามารถตรวจเช็คข้อมูลค่าลดหย่อนบนระบบได้ด้วยตนเอง รวม 9 รายการ 18 January 2021 4694
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรค COVID - 19     12 January 2021 3546
สรรพากร ขยายเวลาเพิ่ม e-Withholding Tax ได้ 2% ถึงสิ้นปี 2565 พร้อมรับสิทธิ์หักรายจ่าย 2 เท่า สำหรับการลงทุนพัฒนาระบบ 12 January 2021 4116
สรรพากร สนับสนุนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19     25 December 2020 6856
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2 ปิดให้บริการชั่วคราว   21 December 2020 6183
สรรพากร คว้าอีก 2 รางวัลในงานรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (DG Awards 2020)   04 December 2020 8948
กรมสรรพากร ชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย จับมือสมาคมธนาคารไทยผลักดันระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)   28 October 2020 6717
สรรพากร จับมือ ADB เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล 24 October 2020 12063
กรมสรรพากร เปิดตัว e-Stamp Duty ทำธุรกรรม 5 ประเภท ไม่ต้องติดอากรแสตมป์แบบเดิม 07 October 2020 3689
กรมสรรพากร เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) การันตีผลงานด้วยรางวัลเลิศรัฐดีเด่น ประจำปี 2563   03 October 2020 19206
สรรพากร ลดค่าปรับให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ผ่านอินเทอร์เน็ตเกินกำหนดเวลา  03 October 2020 4485
สรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพัฒนากระบวนงานทั้งระบบ สู่องค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   29 September 2020 3791
กรมสรรพากร เตือน บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ภายใน 30 กันยายน 2563 28 September 2020 15562
กรมสรรพากร ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลล้ำอีกขั้น ติดต่อธุรกรรมด้านภาษี ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลแล้ว 20 September 2020 16234
กรมสรรพากร ครองแชมป์คว้ารางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ปี 2563 16 September 2020 11347
ด่วน เตรียมตัวเป็น 'ผู้สอบบัญชีภาษีอากร' กับกรมสรรพากร 31 August 2020 5379
กรมสรรพากร สร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมภาษีบนโลกดิจิทัล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   29 August 2020 4546
สรรพากร เพิ่มช่องให้การยื่นแบบรายงาน Disclosure form เป็นเรื่องง่าย upload เป็น Excel File ได้ 29 August 2020 4673
สรรพากร แนะ ใบ Pay In Slip ภ.ง.ด.90, 91 หมดอายุ ให้พิมพ์ใหม่ได้ เพื่อจ่ายภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2563 29 August 2020 4307
31 สิงหาคม 2563 โค้งสุดท้ายสิ้นสุดขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล      29 August 2020 4431
สรรพากร นำเสนอบริการให้ความรู้รูปแบบใหม่ สามารถเรียนรู้ภาษีอากรได้ทุกที่ ทุกเวลา 29 August 2020 4431
ครม.เห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี 26 August 2020 5909
สรรพากรชู 9 ระบบ Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจ สร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม 25 August 2020 5618
สรรพากรชู 9 ระบบ Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจ สร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม 25 August 2020 5403
กรมสรรพากร สร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมภาษีบนโลกดิจิทัล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 16 August 2020 4650
สรรพากร เร่งคืนภาษีให้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน 13 August 2020 6989
กรมสรรพากร ขยายเวลาการบันทึกแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า สำหรับผู้ประกอบการที่จ้างงาน ผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 09 August 2020 4321

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!