WORLD7

SME720 x 100tqm720

กรมสรรพสามิต

Display # 
Title Published Date Hits
กรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ 15 February 2021 5330
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 456 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.76 ล้านบาท 29 May 2020 3445
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 525 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.92 ล้านบาท 25 May 2020 4526
สรรพสามิต  8 –14 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด 329 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.53 ล้านบาท 16 May 2020 2604
สรรพสามิต พบการกระทำผิด 177 คดี ค่าปรับ 3.96 ล้านบาท 08 May 2020 615
กรมสรรพสามิต พบการกระทำผิด 166 คดี 5.32 ล้านบาท 02 May 2020 3783
สรรพสามิต ผู้กระทำผิด 17-23 เมษายน 2563 จำนวน 198 คดี ค่าปรับ 6.58 ล้านบาท 22 April 2020 1628
สรรพสามิต พบการกระทำผิด 173 คดี ค่าปรับ 11.26 ล้านบาท 18 April 2020 3109
กรมสรรพสามิตแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน 14 April 2020 2845
สรรพสามิตเปิดเผยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใช้ผลิต และข้อมูลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วประเทศในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต พร้อมแถลงผลการปราบปรามแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย 14 April 2020 405
สรรพสามิต ให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับ สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พร้อมแถลงผลการปราบปรามแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย 08 April 2020 1801
สรรพสามิต - ออมสิน เตรียมแจกแอลกอฮอล์เจลล็อตแรก 27 มีนาคมนี้ 13 March 2020 3160
สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่ศรีสะเกษ และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2563       26 January 2020 4428
สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่พังงา และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 10 - 16 มกราคม 2563 25 January 2020 3602
สรรพสามิต ชี้แจงไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผ้าอนามัย   16 December 2019 1700
สรรพสามิต ผู้กระทำผิด30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562จำนวน 447 คดี ค่าปรับ 8.80 ล้านบาท 06 September 2019 1748
การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 16 - 22 สิงหาคม 2562 786 คดี ค่าปรับ 12.95 ล้านบาท 25 August 2019 3578
กรมสรรพสามิต สิงหาคม 2562 ปราบปรามผู้กระทำผิด 824 คดี ปรับ 14.43 ล้านบาท 09 August 2019 5273
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 -10 เมษายน 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.47 ล้านบาท 12 April 2019 2188
สรรพสามิต ผลักดันทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบให้ครอบคลุมถึงผู้บ่มใบยาอิสระที่ได้รับผลกระทบ 14 March 2019 3454
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2562 พบการกระทำผิด 629 คดี 24 February 2019 2144
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 538 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.86 ล้านบาท 10 February 2019 3376
กรมสรรพสามิต ชี้แจงประเด็นข่าวการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไทยทำให้บุหรี่ไทยแพงเทียบเท่าบุหรี่นอก 02 February 2019 5540
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 334 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.91 ล้านบาท 02 February 2019 3473
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 748 คดี 19 January 2019 2377
การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 123 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.85 ล้านบาท 05 January 2019 4721
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 502 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.56 ล้านบาท 28 December 2018 9139
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 547 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.66 ล้านบาท 03 December 2018 5717
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 598 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 16.85 ล้านบาท 14 September 2018 11671
สรรพสามิต ชี้แจงกรณีพ่อค้าขายน้ำข้าวหมาก จังหวัดบุรีรัมย์ ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต หลังถูกจับกุมขณะขายสินค้าอยู่ในงาน O-TOP 02 September 2018 1841

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!