WORLD7

sme624x100 giftqm720

กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

คลัง โยนเผือกแก้ปัญหาภาษีบุหรีสรรพสามิตดิ้นคุยกฤษฎีกาหาช่อง

Gอภศกดคลัง โยนเผือกแก้ปัญหาภาษีบุหรีสรรพสามิตดิ้นคุยกฤษฎีกาหาช่อง

     ไทยโพสต์ * คลังโยนสรรพสามิตแก้ปัญหาโรงงานยาสูบ พบทางตันขึ้นราคาบุหรี่บางยี่ห้อทำยาก

     นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การแก้ปัญหาอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ เป็นเรื่องที่กรมสรรพสามิตดำเนินการอยู่ ไม่ต้องใช้อำนาจของ รมว.การคลัง ออกประกาศเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะ รมว.การคลังไม่มีอำนาจการดำเนินการทั้งหมด เป็นอำนาจของกรมสรรพสามิต

      แหล่งข่าวกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ตอนนี้กรมได้ทำหนังสือหารือไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าจะสามารถ ใช้อำนาจอะไรในการประกาศให้ราคาบุหรี่บางยี่ห้อที่ลดราคามาหลังวันที่ 16 ก.ย.2560 ให้กลับไปขายในราคาเดิม ซึ่งสามารถทำได้ 2 แนวทาง คือ ใช้อำนาจของอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือทางที่ 2 ต้องใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เป็นอำนาจของ รมว.การคลัง ที่ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะใช้แนวทางการไหน

     อย่างไรก็ดี เบื้องต้นคาดว่าจะใช้อำนาจอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศราคาขายบุหรี่บางยี่ห้อให้กลับไปอยู่ราคาเดิมก่อนวันที่ 16 ก.ย.2560 คงทำไม่ได้ เนื่องจากบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวขายตามราคาขายปลีกที่แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิต จึงไม่มีความผิดที่จะไปประกาศให้บุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวขายในราคาที่แพงขึ้น สำหรับการใช้ประกาศกระ ทรวงการคลัง หากคณะกรรม การกฤษฎีกาบอกว่าทำไม่ได้ หรือ รมว.การคลังไม่เห็นด้วย ก็คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้.

สรรพสามิต ขึ้นภาษี บุหรี่-สุรา อีก 2% นำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ยันกระทบราคาไม่มาก เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาส

Gกฤษฎา จนะวจารณะ 1สรรพสามิต ขึ้นภาษี บุหรี่-สุรา อีก 2% นำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ยันกระทบราคาไม่มาก เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาส

     สรรพสามิต ประกาศขึ้นภาษี บุหรี่-สุรา อีก 2% มีผลตั้งแต่วันนี้ (26ม.ค.) เตรียมนำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตามพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ยันกระทบราคาค้าปลีกแค่ไม่กี่สิบสตางค์ เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (26 ม.ค.61) กรมสรรพสามิตจะเริ่มเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้าสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2% ของอัตราภาษีสรรพสามิตที่เสียในปัจจุบัน เพื่อนำเงินรายได้ส่งบำรุงเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามที่พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ กำหนดไว้  ซึ่งจะนำเงินที่เก็บจัดสรรช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

      โดยการขึ้นภาษีครั้งนี้จะกระทบต่อต้นทุนราคาสุราและยาสูบเล็กน้อย คิดเป็นไม่กี่สิบสตางค์ เช่น หากเดิมบุหรี่หนึ่งซองเสียภาษีสรรพสามิต 25 บาท ก็จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 50 สตางค์ 

      ส่วนผลจะกระทบต่อราคาขายปลีก ต้องติดตามนโยบายของผู้ประกอบการและโรงงานยาสูบว่าจะยอมแบกรับภาษีที่เพิ่มขึ้นเองได้หรือไม่  ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะต้องเป็นบุหรี่และสุราที่เสียภาษีตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.61 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอเตือนให้ร้านค้าปลีก ค้าส่ง อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบขึ้นราคาทันที เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าสต๊อกเก่า

      สำหรับ การเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2% ในครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา เบียร์ ไวน์  ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นในปีนี้ประมาณ 4,200-4,600 ล้านบาท โดยจะส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 4,000 ล้านบาท ขณะที่ส่วนเกินจะถูกนำส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

สรรพสามิต เผยผลปราบปรามสินค้าเถื่อน-หนีภาษี 2 เดือนแรกปีงบ 61 กว่า 3 พันคดี ค่าปรับกว่า 160 ลบ.

Gกฤษฎา จนะวจารณะ 2สรรพสามิต เผยผลปราบปรามสินค้าเถื่อน-หนีภาษี 2 เดือนแรกปีงบ 61 กว่า 3 พันคดี ค่าปรับกว่า 160 ลบ.

        นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน ตลอดจนจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีบางประเภท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

       อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวต่อว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี จึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจเป็นแรงจูงใจทำให้มีปริมาณบุหรี่และสุราหนีภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน

      นายกฤษฎา กล่าวว่า จากผลการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 3,962 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 161.37 ล้านบาท โดยแยกเป็นคดีสุรา จำนวน 1,801 คดี จำนวนน้ำสุราของกลาง จำนวน 63,816 ลิตร คิดเป็นเงินค่าปรับ 36.34 ล้านบาท คดียาสูบ จำนวน 1,544 คดี จำนวนบุหรี่ของกลาง 6,470,620 มวน คิดเป็นเงินค่าปรับ 111.11 ล้านบาท คดีไพ่ จำนวน 192 คดี จำนวนไพ่ของกลาง 9,464 สำรับ คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.83 ล้านบาท และคดีอื่น ๆ เช่น คดีจับกุมสินค้ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ น้ำหอม และน้ำมัน จำนวนรวม 425 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.09 ล้านบาท

        นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้ออกตรวจกำกับดูแลการขายสุราของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9,464 ราย และมีการเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวน 321 ราย

        อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามแหล่งสถานบริการ แหล่งชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าอาจมีการกระทำผิด ซึ่งนับเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสุราและยาสูบที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสุราและยาสูบโดยทั่วไป

       ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่และสุรา หากตรวจสอบและพบการกระทำผิด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที ส่วนในกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายเมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป

สรรพสามิต คาดได้ข้อสรุปปัญหาภาษียาสูบภายในสิ้นปีนี้ พร้อมประเมินผลได้-ผลเสียหลังใช้กม.สรรพสามิตใหม่

       นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จะมีการนัดหารือกับฝ่ายนโยบายเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภาษียาสูบ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ ทั้งนี้ ตามหลักปฏิบัติเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ไปแล้ว 3 เดือน กรมฯ จะมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ากฎหมายใหม่นี้ส่งผลกระทบหรือทำให้ผู้ประกอบการได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการค้าหรือไม่

      นอกจากนี้ หากจะให้มีการใช้อำนาจอธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดราคาบุหรี่นั้น ตามหลักการของกฎหมายสามารถทำได้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมประกอบด้วย หากไม่เข้าหลักการหรือไม่เหมาะสมจะไม่สามารถใช้อำนาจดังกล่าวได้

       ทั้งนี้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย.60 ที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี

       นายกฤษฎา ยังกล่าวถึงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.-พ.ย.60) ว่าสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย ประมาณ 3,544 ล้านบาท โดยเฉพาะในเดือน พ.ย.60 เกินกว่าเป้าหมายถึง 3,500 ล้านบาท เพราะการเก็บภาษีเบียร์และยาสูบได้เกินกว่าเป้าหมาย โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 61 จะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ 6 แสนล้านบาท พร้อมกันนี้ กรมสรรพสามิตจะตรวจเข้มการลักลอบนำสุราและยาสูบเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่มากขึ้น เพื่อป้องกันการเก็บภาษีรั่วไหล

อินโฟเควสท์

นักเศรษฐศาสตร์เตือนรัฐ แก้ภาษีบุหรี่ หวั่นกลายเป็นงูกินหาง หนุนเดินหน้าตามแผนปฏิรูปเดิม เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

1aaaรศดร. อรรถกฤต

นักเศรษฐศาสตร์เตือนรัฐ แก้ภาษีบุหรี่ หวั่นกลายเป็นงูกินหาง หนุนเดินหน้าตามแผนปฏิรูปเดิม เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

      ภายหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ากรมสรรพสามิตจะหาทางออกประเด็นปัญหาภาษีบุหรี่ที่โรงงานยาสูบร้องเรียนมาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นั้น รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตือนว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลของโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ หากรีบร้อนแก้ไขระบบภาษีอาจสร้างปัญหาใหม่ๆ และทำให้การปฏิรูปล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากปกติเมื่อมีการขึ้นภาษีแต่ละครั้ง ตลาดต้องใช้เวลา 3-4 เดือนในการปรับตัวอยู่แล้ว ส่วนการขึ้นภาษีเมื่อ 16 ก.ย. ที่ผ่านมามีการคาดการณ์กันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วจึงมีการเร่งชำระภาษีไว้ก่อนการประกาศอัตราภาษีใหม่ จึงยิ่งทำให้สภาพตลาดหลังวันที่ 16 ก.ย. มีความผันผวนมากว่าปกติ และจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นก่อนที่ตลาดจะเริ่มกลับมามีเสถียรภาพ ดังนั้น การที่รัฐจะสรุปหาทางแก้ปัญหาเรื่องภาษีบุหรี่ภายสิ้นปีนี้จึงถือว่าเร็วเกินไป ควรรอดูสถานการณ์ต่ออีกสักระยะหนึ่ง

      รศ.ดร.อรรถกฤต วิเคราะห์ถึงตัวเลขการจัดเก็บภาษียาสูบของกรมสรรพสามิตหลังประกาศใช้โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ว่า การที่ยอดภาษียาสูบที่เก็บได้ในเดือน ต.ค. 60 ลดฮวบเหลือเพียงกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 56% และต่ำกว่าเป้าไปถึง 48% นั้น เป็นเพราะการเร่งชำระภาษีของผู้ประกอบการตั้งแต่เดือน ส.ค. 60 แต่ในเดือน พ.ย. 60 จะเห็นได้ว่ายอดจัดเก็บภาษียาสูบกระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เก็บได้ถึง 5.7 พันล้านบาท เกินเป้าถึง 44% เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังค่อยๆ กลับตัวเข้าสู่เสถียรภาพแล้ว

      "โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ทำให้ราคาบุหรี่ปรับขึ้น 20%-50% จึงเป็นธรรมดาที่จะทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งลดหรือเลิกสูบบุหรี่ไปเลย บางส่วนหันไปสูบยาเส้นที่มีราคาถูกกว่ามาก ขณะที่บางส่วนก็หันไปซื้อบุหรี่หนีภาษีที่ทะลักเข้ามาตามชายแดนกันมากขึ้น ดังนั้น แม้อัตราภาษีบุหรี่จะสูงขึ้น แต่เมื่อปริมาณบุหรี่ถูกกฎหมายที่บริโภคในประเทศลดลง ยอดภาษีที่จัดเก็บได้ในช่วงเริ่มต้นนี้ย่อมไม่ได้เพิ่มขึ้นหวือหวา แต่เชื่อว่าเมื่อตลาดเริ่มปรับตัวได้แล้ว ยอดรายได้ภาษีน่าจะค่อยๆ ดีขึ้นด้วยระบบภาษีแบบผสมที่เก็บภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า"รศ.ดร.อรรถกฤต กล่าว

      ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 60 สามารถจับกุมบุหรี่ผิดกฎหมายได้กว่า 6 ล้านมวนซึ่งคิดเป็นมูลค่าภาษีกว่า 27 ล้านบาท ขณะที่ฝั่งกรมศุลกากรก็จับกุมบุหรี่หนีภาษีได้ในช่วง ก.ย.-พ.ย. 60 ได้แล้วกว่า 43 ล้านมวน

       รศ.ดร.อรรถกฤต กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงสร้างภาษีที่ดีต้องยึดหลักความเป็นธรรม ไม่ปกป้องผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกัน แข่งขันกันภายใต้กติกาเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและแข่งขันได้ ตามหลักการของระบบการค้าเสรีและกฎหมายการค้าโลก และช่วยสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับระบบภาษีของไทยได้อย่างแท้จริง

สรรพสามิต ถกค่ายรถยนต์ ทำความเข้าใจภาษีใหม่ ปี 61ถอนขนห่านตามเป้า

Gกฤษฎา จนะวจารณะ 4สรรพสามิต ถกค่ายรถยนต์ ทำความเข้าใจภาษีใหม่ ปี 61 ถอนขนห่านตามเป้า

      ไทยโพสต์ * ‘สรรพสามิต’ แจงถกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ ยันไม่มีปัญหา พร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจทุกอุตสาหกรรม เชื่อเศรษฐกิจฟื้นดันการใช้จ่ายเพิ่ม หนุนจัดเก็บรายได้ปีงบ 61 ไม่พลาดเป้าหมายที่ 6 แสนล้านบาท

        นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย ว่า ได้มีการหารือร่วมกับผู้ประ กอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับแนวทางการจัด เก็บภาษีรถยนต์ตามพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพ สามิต ปี 2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือการเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีจากเดิมใช้ฐานราคานำเข้า มาเป็นราคาขายปลีก แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมแต่อย่างใด

       "ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เข้าใจดี ไม่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับภาษีใหม่แต่อย่างใด แม้ว่า ในรายละเอียดของกฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ โดยการที่กรมได้เรียกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามาหารือ ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการจ่ายภาษี เพราะมีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การ กรอกเอกสาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่อย่างใด" นายกฤษฎากล่าว

      นายกฤษฎา กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับผู้ประ กอบการในหลายๆ ภาคอุตสาห กรรม และหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่มีปัญหาอะไร

       ทั้งนี้ มั่นใจว่าการจัดเก็บ ภาษีของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2561 จะเป็นไป ได้ตามเป้าหมายที่ 6 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น ทำให้มีการบริโภคและการใช้จ่ายมาก ขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมมีการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีสรรพสามิตที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต เช่น กรณีที่ประ เทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลกระทบกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งให้วิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บภาษีในอนาคตเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้การทำงานของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

       อย่างไรก็ดี ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในช่วง 11 เดือนปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ส.ค.60) จัดเก็บรายได้รวมอยู่ที่ 5.16 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.25 หมื่นล้านบาท โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน สูงกว่าเป้าหมาย 2.07 หมื่นล้านบาท, ภาษีเบียร์ สูงกว่าเป้าหมาย 5.02 พันล้านบาท

      รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ทำให้การนำเข้ารถยนต์หรูของบริษัทผู้นำเข้าอิสระ (เกรย์มาเก็ต) น้อยลงมาก เนื่องจากอัตรา ภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นมาก เพราะมีการเก็บภาษีจากราคาขายปลีก ไม่ได้ใช่ราคาสำแดงนำเข้าที่ส่วนใหญ่มีการสำแดงต่ำกว่าเป็นจริงมาก นอกจากนี้ในส่วนของกรมศุลกากรก็เข็มงวดราคาสำแดงนำเข้าอย่างมาก เพื่อให้มีการสำแดงใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เพราะการเก็บภาษีนำเข้าของกรมศุลกากรยังใช้ราคาสำแดงนำเข้าอยู่.

ตั้งเป้ารีด 6 แสนล. สรรพสามิตลุ้นปีหน้า'ภาษีบาป'ดันรายได้

        แนวหน้า : นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามการเสียภาษี ของประเภทสินค้าสำคัญอย่างใกล้ชิด เช่น ภาษีน้ำมัน สุรา เบียร์ ยาสูบ และโดยเฉพาะภาษีนำเข้ารถยนต์ ซึ่งกรมได้หารือ ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยในทางปฏิบัติ จะมีกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือการเปลี่ยนวิธีการ คำนวณภาษีจากเดิมใช้ฐานราคานำเข้า มาเป็นราคาขายปลีก แนะนำ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมแต่อย่างใด

        "ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เข้าใจดี ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับภาษีใหม่แต่อย่างใด แม้ว่าจะในรายละเอียดของกฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ ประเด็นสำคัญ โดยการที่กรมได้เรียกผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามาหารือ ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการจ่ายภาษี เพราะมีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การกรอกเอกสาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากังวล"

       นายกฤษฎา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการ หารือกับผู้ประกอบการในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม และหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่มีปัญหาอะไร

       นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ กรมมีการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีสรรพสามิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กรณีที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และการเก็บภาษี 2% จากภาษีบาปเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ว่าจะส่งผลกระทบกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหรือไม่ รวมถึงให้วิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บภาษีในอนาคตให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้การทำงานของกรมสรรพสามิต มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

       นายกฤษฎา กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นปีงบประมาณแรกที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ 6 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น ทำให้มีการบริโภคและการใช้จ่ายมากขึ้น

       โดยผลการจัดเก็บรายได้ของ กรมสรรพสามิต ในช่วง 11 เดือนปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-สิงหาคม 2560) พบว่า จัดเก็บรายได้ รวมอยู่ที่ 5.16 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.25 หมื่นล้านบาท โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน สูงกว่าเป้าหมาย 2.07 หมื่นล้านบาท ภาษีเบียร์ สูงกว่า เป้าหมาย 5,000 ล้านบาท

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!