WORLD7

sme624x100 giftqm720

คลัง กรมสรรพากร

สรรพากร เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสกิจการเลี่ยงภาษีหวังสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

Gประสงค พนธเนศสรรพากร เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสกิจการเลี่ยงภาษีหวังสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

     นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน และพบว่าบางส่วนยังไม่อยู่ในระบบภาษี เช่น ธุรกิจเงินสด (Cash Economy) และธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษี

     กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา "ระบบแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน Website On Mobile"ขึ้น เมื่อประชาชนพบเห็นกิจการที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง, กิจการที่ไม่ออกใบกำกับภาษี, กิจการที่ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง, กิจการที่เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีแล้วถูกบวก VAT เพิ่ม หรือพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ 5 ขั้นตอน ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เมนู 'การแจ้งแหล่งภาษี' โดยสามารถส่งภาพถ่าย และที่ตั้งกิจการ (Location) ให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะไม่ถูกเปิดเผยในทุกกรณี และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ

        "กรมสรรพากร เชื่อว่าการเปิดระบบฯ ดังกล่าว จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชน ช่วยนำผู้ที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี เป็นการขยายฐานภาษี และเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ของประเทศในระยะยาว" นายประสงค์กล่าว

        สำหรับ ผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

                        อินโฟเควสท์

สรรพากร เตรียมคืนภาษีปี 61 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับหมายเลขบัตรประชาชนภายใน 1 วัน

Gประสงค พนธเนศสรรพากร คืนภาษีด่วน เข้าบัญชีพร้อมเพย์

     แนวหน้า : นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมจะดำเนินการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560 ที่ยื่นในขอคืนปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เข้าบัญชี พร้อมเพย์เป็นลำดับแรก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการได้รับคืนเงินภาษีรวดเร็วขึ้น ซึ่งทันทีที่ยื่นขอคืนภาษี ระบบจะวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี หากไม่ติดเกณฑ์ผิดปกติ ก็จะได้รับ เงินภาษีคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่กี่นาที หรือไม่เกิน 1 วัน

      "กรมจะโอนภาษีคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เป็นลำดับแรก ไม่กี่นาที ก็ได้คืน ไม่ต้องรอถึงวัน ส่วนผู้ขอคืนภาษีที่ต้องการรับเงินคืนภาษีเป็นเช็คส่งไปรษณีย์แบบเดิมก็ยื่นขอได้ตามปกติ ซึ่งขั้นตอนระเบียบราชการไม่ต่ำกว่า 30 วัน" นายประสงค์ กล่าว

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ไปเพิ่มเลขที่บัตรประชาชนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ด้วย เนื่องจาก กรมจะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก เพราะในอนาคตหากกรณีที่ผู้ที่ขอคืนภาษี แต่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อาจจะเกิดความผิดพลาดโอนเงินผิดบัญชีหากมีผู้นำหมายเลขโทรศัพท์ นั้นไปใช้ ทั้งนี้ กรมตั้งเป้าหมายคืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ในปีนี้เพิ่มเป็น 80%

       จากข้อมูลสถิติการยื่นแบบฯและการขอคืนภาษีในปี 2560 พบว่า ผู้ขอคืนภาษีส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วกว่า 60% โดยกรมไม่บังคับให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ หากผู้ขอคืน ไม่สมัครใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ก็สามารถได้รับเงินคืนภาษีเป็นเช็ค ส่งไปรษณีย์แบบเดิม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์

สรรพากร เตรียมคืนภาษีปี 61 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับหมายเลขบัตรประชาชนภายใน 1 วัน

     นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2560 ที่ยื่นในขอคืนปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.61 เข้าบัญชีผู้ยื่นภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์เป็นลำดับแรก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการได้รับคืนเงินภาษีรวดเร็วขึ้น ซึ่งทันทีที่ยื่นขอคืนภาษี ระบบจะวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี หากไม่ติดเกณฑ์หรือมีความผิดปกติ ก็จะได้รับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่กี่นาทีหรือช้าสุดไม่เกิน 1 วัน

     "กรมฯ จะโอนภาษีคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เป็นลำดับแรก ไม่กี่นาทีก็ได้คืน ไม่ต้องรอถึงวัน ส่วนผู้ขอคืนภาษีที่ต้องการรับเงินคืนภาษีเป็นเช็คส่งไปรษณีย์แบบเดิมก็ยื่นขอได้ตามปกติ ซึ่งขั้นตอนระเบียบราชการไม่ต่ำกว่า 30 วัน" นายประสงค์ กล่าว

       พร้อมระบุว่า กรมสรรพากรขอให้ผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไปเพิ่มเลขที่บัตรประชาชนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ด้วย เนื่องจากกรมฯ จะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก เพราะในอนาคตหากกรณีที่ผู้ที่ขอคืนภาษี แต่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อาจจะเกิดความผิดพลาดโอนเงินผิดบัญชีหากมีผู้นำหมายเลขโทรศัพท์นั้นไปใช้ ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายคืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ในปีนี้เพิ่มเป็น 80%

       ทั้งนี้ การคืนเงินภาษีผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และลดต้นทุนการใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกรมสรรพากรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากโครงการพร้อมเพย์ จึงได้เริ่มต้นการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในปี 2560 เป็นปีแรก

         นายประสงค์ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการยื่นแบบฯ และการขอคืนภาษีในปี 2560 พบว่าผู้ขอคืนภาษีส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วกว่า 60% โดยกรมสรรพากรไม่ได้มีมาตรการบังคับให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ ซึ่งหากผู้ขอคืนไม่มีการสมัครใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ก็สามารถได้รับเงินคืนภาษีเป็นเช็คส่งไปรษณีย์แบบเดิมตามขั้นตอน หากสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

       อธิบดีกรมสรรพากร ยังกล่าวด้วยว่า ในเดือนม.ค.61 กรมฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)เข้ามาใช้กับศาสนสถานทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งวัด โบสถ์ มัสยิด รวมถึงวัดไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็จะเข้ามาใช้ระบบนี้ด้วย โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ทดลองนำร่อง e-Donation ไปแล้วที่วัดใน จ.น่าน ซึ่งได้เสียงตอบรับดีมาก เพราะทำให้ทางวัดไม่ต้องกังวลกับการนับเงิน เก็บเงิน หรือกลัวเงินบริจาคจะสูญหาย

      นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีการออกใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลใบอนุโมทนาบัตรไปยังผู้บริจาคผ่านอีเมลล์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกได้ทันที

         อินโฟเควสท์

กรมสรรพากร เตรียมเสนอ ครม.สัญจรพรุ่งนี้ พิจารณามาตรการภาษีเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อน 1.5 หมื่นบาท มีผลปี 61

Gประสงค พนธเนศกรมสรรพากร เตรียมเสนอ ครม.สัญจรพรุ่งนี้ พิจารณามาตรการภาษีเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อน 1.5 หมื่นบาท มีผลปี 61

      กรมสรรพากร เตรียมเสนอ ครม.สัญจร วันพรุ่งนี้ อนุมัติมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท หวังเริ่มใช้ต้นปี 61 พร้อมตั้งเป้ามีผู้ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 60 คืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ 80% จากปีก่อน 60%

 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยในงาน 'Digital Canteen กรมสรรพากร' ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร ในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.60) พิจารณามาตรการการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 61 โดยจะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กรวมไปถึงชุมชนต่างๆ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 มาตรการลดหย่อนภาษีดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการจองห้องพัก โรงแรม แพ็คเกจท่องเที่ยวในเมืองรอง โฮมสเตย์ รวมถึงการซื้อสินค้าโอท็อป หรือ สินค้าชุมชนต่างๆ โดยผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีให้กับประชาชนเพื่อนำมายื่นหักลดหย่อนภาษีได้ โดยกรมสรรพากรยืนยันจะมีแนวทางในการตรวจสอบว่าเป็นใบเสร็จในการซื้อสินค้าและ บริการที่กำหนดจริง โดยเม็ดเงินรายได้ภาษีที่กรมสรรพากร ต้องสูญเสียไม่ถึง 10,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการกระจายรายได้ที่จะออกสู่ชุมชน และ ประชาชนระดับฐานรากเป็นจำนวนมาก

 นอกจากนี้ ในปี 61 กรมสรรพากรตั้งเป้าให้ผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 60 ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ให้ได้ 80% ของจำนวนผู้ยื่นขอคืนภาษีทั้งหมด จากปีก่อนที่มีผู้ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ 60% เนื่องจากจะสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการการออกเช็คต่างๆของกรมสรรพากรได้เป็นอย่างดี

 ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนรวดเร็วขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่ยื่นแบบขอคืนภาษีเข้าไปยังกรมสรรพากรจากปกติในการยื่นเพื่อขอคืนภาษีจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและออกเช็คอย่างน้อย 30 วัน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้แนะนำผู้เสียภาษีควรจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสรรพากร ยังระบุถึงกรณีที่มีบุคคลต่างๆ เรียกร้องให้กรมสรรพากรจ่ายภาษีคืน 2 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินเข้าโครงการก้าวคนละก้าวของตูนบอดี้สแลม ว่า โครงการดังกล่าวนำเงินเข้ากองทุนของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ดังนั้นผู้ที่บริจาคจะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าอยู่แล้ว ซึ่งเหมือนกับการบริจาคอื่นๆ จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มการลดหย่อนดังกล่าวให้กับการบริจาคในโครงการนี้ ในขณะเดียวกันกรมสรรพากรจะมีการเชื่อมข้อมูลกับวัดทั้งวัดในศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลาม เพื่อให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับวัดเหล่านี้สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

สรรพากร ให้นิติบุคคลที่ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคโครงการสานพลังประชารัฐ ไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ

Cสรรพากรสรรพากร ให้นิติบุคคลที่ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคโครงการสานพลังประชารัฐ ไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ

       สรรพากรอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสายพลังประชารัฐ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ มีผลในรอบบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2561

    กรมสรรพากร เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ 

   ทั้งนี้ เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรมสรรพากรจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของค่าใช้จ่ายที่รับสิทธิ์ตามมาตรการนี้ เช่น

   - ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเข้าร่วมโครงการได้จ่ายไปในการดำเนินการของโครงการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ หรือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐที่จ่ายให้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   - มีหลักฐานการจ่ายเงินโดยระบุว่าเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ

   - หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนต้องให้การรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังประชารัฐ

   - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงรายการจ่ายเงินตามโครงการสานพลังประชารัฐ เป็นต้น

สรรพากร ปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลตอบแทนจากการฝากเงินในไอแบงก์ เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น

                สรรพากร เปิดเผยร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี ปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น

     กรมสรรพากรเปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากหลักการของศาสนาอิสลาม (หลักชาริอะฮ์) มิให้มีการจ่ายหรือรับดอกเบี้ย แต่ใช้การแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนจากผลตอบแทนจากการค้าและการลงทุน และการรับความเสี่ยงร่วมกันระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

   อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์เงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามมีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามจึงควรได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น ดังนี้

   1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลตอบแทนจากการฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมแล้วไม่เกิน 600,000 บาท

   2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลตอบแทนจากการฝากเงินทำนองเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ เฉพาะกรณีได้รับผลตอบแทนรวมไม่เกิน 20,000 บาท

   3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลตอบแทนจากการฝากเงินทำนองเดียวกับเงินฝากประจำที่มีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แต่รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาทและได้รับผลตอบแทนเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

   ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะทำให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างผลตอบแทนจากการฝากเงินทั่วไปกับการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามมีความเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการออมของประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากการรับฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการให้บริการทางการเงิน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

สรรพากร มั่นใจช็อปช่วยชาติรอบนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่าปีก่อน-ช่วยหนุนผู้ประกอบการเข้าระบบภาษี

Gแพตรเซย มงคลวนชสรรพากร มั่นใจช็อปช่วยชาติรอบนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่าปีก่อน-ช่วยหนุนผู้ประกอบการเข้าระบบภาษี

    นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรประเมินว่าจะมีผู้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีจากมาตรการช็อปช่วยชาติประมาณ 22,500 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่หักลดหย่อน 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในครั้งนี้รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท

      ทั้งนี้ รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนจะต้องมีการซื้อจริงและใช้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.60 เท่านั้น ยกตัวอย่าง กรณีที่เป็นการสมัครฟิตเนสทำสัญญารายปี รายจ่ายผ่อนสินค้าหรือสายการบินในประเทศบางสายที่ไม่ได้มีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะไม่สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้ โดยกรมสรรพากรจะยึดรายจ่ายตามใบกำกับภาษีเท่านั้น

       อนึ่ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560) ดังนี้

      1. กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

      2. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

     3. การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

     ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 60 ซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีของประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะขยายฐานภาษีและส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐในระยะยาว

      อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!