WORLD7

sme624x100 giftqm720

คนร.สั่ง 7 รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในแผนฟื้นฟู เร่งส่งแผนภายในต.ค.นี้ พอใจผลดำเนินงาน THAI หลังอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงเกินเป้าอยู่ที่ 87%

Gเอกนต นตทณฑประภาศคนร.สั่ง 7 รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในแผนฟื้นฟู เร่งส่งแผนภายในต.ค.นี้ พอใจผลดำเนินงาน THAI หลังอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงเกินเป้าอยู่ที่ 87%

      คนร.สั่ง 7 รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในแผนฟื้นฟู เร่งส่งแผนขับเคลื่อนระยะยาวภายในเดือนตุลาคมนี้ พอใจผลดำเนินงาน THAI หลังอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงเกินเป้าอยู่ที่ 87% จากเป้าหมายที่ 78% ให้กรมการขนส่งทางบกเร่งเปิดประมูลเส้นทางรถเมล์ใหม่ - สั่งขสมก.ซื้อรถเมล์ NGV 489 คันให้เสร็จโดยเร็ว สั่งไอแบงก์ หาพันธมิตรให้แล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 61 โครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ -ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ของ CAT - TOT จะเปิดให้บริการพ.ย.นี้

 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. เปิดเผยภายหลังการประชุม คนร. โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า คนร. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและสร้างความเข้าใจร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน รวมทั้งประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการสร้างการรับรู้

   นอกจากนี้ คนร.ยังได้เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบเทียบเคียงกับร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก และนำเสนอ คนร.พิจารณา 

   ด้านการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ทั้ง 7 แห่งนั้น ได้มอบหมายให้ รัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ให้แต่ละแห่งจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก โดยเน้นให้บริการประชาชน พร้อมให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีภายใต้แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อนำเสนอ คนร. ต่อไป

   ส่วนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI พบว่า มีผลการดำเนินการดีตามแผนที่กำหนด รายได้รวมใกล้เคียงกับเป้าหมาย และอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 78% โดย ณ เดือนสิงหาคมอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 87% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง ทั้งนี้ คนร. ยังได้สั่งการให้เร่งนำระบบ Revenue Management และระบบ Network Mamagement System มาใช้ และปรับกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น เพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและการปลดธงแดงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO   

    สำหรับการแก้ไขปัญหาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติให้เอสเอ็มอีแบงก์ออกจากแผนฟื้นฟู เนื่องจากต้องการเห็นแผนระยะยาวของธนาคารก่อน แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา จะพบว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ควบคุมค่าใช้จ่ายต่อรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL สุทธิสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย 

    ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าด้านการสรรหาพันธมิตรที่มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนเงินฝากได้ดีกว่าเป้าหมาย โดยคนร.ขอให้เร่งพลิกฟื้นองค์กรให้เร็วควบคู่กับการดำเนินการสรรหาพันธมิตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 ด้านบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ NBN ในการดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลใยแก้วต้ำน้ำ และอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ NGDC โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน   

    นายเอกนิติ กล่าวถึงแผนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ว่า คนร.ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเร่งกำหนดหลักเกณฑ์และเพิ่มจำนวนเส้นทางนำร่องการประมูลเส้นทางเดินรถใหม่สำหรับผู้ประกอบการ และขอให้ ขสมก. เร่งดำเนินการจัดซื้อ รถเมล์ NGV 489 คันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ขสมก.เริ่มดำเนินการติดตั้งรับ E-Ticket และระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ ในรถโดยสารปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงระบบซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปรับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 

    ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. โดยคนร.ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง โดยให้รฟท. ตั้งบริษัทลูกเพื่อเดินรถและซ่อมบำรุง ซึ่งหากพบว่า การดำเนินรถมีปัญหา หรือบริหารงานล้มเหลว สามารถให้เอกชนมาดำเนินการต่อได้ ขณะเดียวกันยังได้เห็นชอบตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารสินทรัพย์ของรฟท.ด้วยซึ่งปัจจุบัน รฟท.มีที่ดิน 39,000 ล้านบาท โดยคมนาคมคาดว่า ในระยะ 30 ปี จากการบริหารสินทรัพย์จะทำให้รฟท.มีรายได้จากการบริหาร 300,000 ล้านบาท และจะนำเงินในส่วนดังกล่าวไปชำระหนี้กระทรวงการคลังกว่าแสนล้านบาทด้วย 

    นอกจากนี้ คนร. ยังเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  รวม 3 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับ 3 พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวภาพ โดยบริษัทในเครือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการรับซื้อไม้ยางพาราจากประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ไม่เพียงพอ

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!