WORLD7

sme624x100 giftqm720

สคร. เผยเดือนแรกปีงบ 61 จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ 3.45 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 25%

G เอกนต นตทณฑประภาศสคร.เผยเดือนแรกปีงบ 61 จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ 3.45 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 25%

       สคร. เผยเดือนแรกปีงบ 61 จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ 3.45 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4,444 ล้านบาท หรือ 25% เหตุประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น เผยเป้านำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจปีงบ 61 อยู่ที่ 1.37 แสนลบ.

  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61 ) สคร. ได้รับเป้าหมายการนำส่งรายได้ตามเอกสารงบประมาณ 2561 จำนวน 137,000 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้จำนวน 34,546 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีส่วนรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

  นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีส่วนทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น โดยมีรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุดในเดือนตุลาคม 2560 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 13,384 ล้านบาท ธนาคารออมสิน จำนวน 5,739 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5,693 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2,510 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2,473 ล้านบาท

  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. จะเร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้ 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!