WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

คลังฟุ้งเศรษฐ กิจปี 2560 แจ่ม ลุ้นโตสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% รับอานิสงส์ ส่งออก-ท่องเที่ยว หนุนเต็มสูบ พ่วงลงทุนเอกชนฟื้นตัว

MOFพรชย ฐระเวช copyฟุ้งจีดีพี 60 ทะลุเป้า คลังจ่อขยับตัวเลข ลงทุน-ส่งออกฟื้น

     ไทยโพสต์ : พระราม 6 * คลังฟุ้งเศรษฐ กิจปี 2560 แจ่ม ลุ้นโตสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% รับอานิสงส์ ส่งออก-ท่องเที่ยว หนุนเต็มสูบ พ่วงลงทุนเอกชนฟื้นตัว ปลื้มยอดขอใช้สิทธิ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนสูงลิ่วแตะ 2.81 แสนล้านบาท

       นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะมีการปรับประมาณ การตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2560 อีกครั้งในช่วงปลายเดือน ม.ค.2561 โดยคาดว่าตัวเลขจีดีพีในปี 2560 จะสามารถเติบโตได้สูงกว่าระดับ ที่คาดการณ์ คือ 3.8% เนื่อง จากที่ผ่านมาพบว่าเครื่องชี้วัด ทางเศรษฐกิจหลายตัวสามารถ เติบโตได้ดีกว่าคาดการณ์ อาทิ การส่งออก จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 6% แต่ผ่านมา 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.60)  พบว่าการส่งออกสามารถขยายตัวได้แล้วเกิน 10% ขณะที่การท่องเที่ยวจากเป้าหมายคาดว่าจะขยายตัวได้ 8% แต่ในช่วง 11 เดือนของปี 2560 ก็สามารถเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมายแล้วเช่นกัน

     สำหรับ ตัวเลขการลง ทุนของภาคเอกชน เป้าหมายเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 2.8% แต่จากตัวเลขในรอบ 9 เดือน ของปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) พบว่ามี ยอดการลงทุนแล้วกว่า 2.79 ล้าน ล้านบาท ขยายตัวสูงถึง 2.9% ซึ่งสูงกว่าประมาณการทั้งปี

      นอกจากนี้ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ปี 2560 โดยให้ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้จ่ายไปในปี 2560 เป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริง โดยพบว่ามีเอกชนสนใจลงทุนจำนวนมาก 1.04 หมื่นราย เป็นวงเงิน 2.81 แสนล้านบาท จากเดิมที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 8 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่คลังประมาณการไว้มาก ส่งผลดีทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ผ่านมาจะขยายตัวได้เพิ่ม

        สำหรับ การลงทุนภาคเอกชนที่มาขอลดหย่อนภาษีส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการก่อสร้าง การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์มากถึง 80% แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนมีการขยายการลงทุน ขณะที่มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการลงทุนในปี 2560 ยังดีกว่าปี 2559 ที่ให้หักลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่มีนักลงทุนมา 8 พันราย เป็นวงเงิน 4 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

       "การขยายตัวการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนภาคเอกชนกลับมาปรับตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกครั้ง เป็นผลดีต่อการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2560 ซึ่งสิ้นเดือน ม.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะประกาศตัวเลขการขยายตัวของปี 2560 คาดว่าจะทะลุ 3.8% ที่ประมาณการไว้เดิม แต่จะถึง 4% หรือไม่ยังอยู่ที่การติดตามตัวเลขทั้งหมด" นายพรชัยกล่าว.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!