WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aWACOAL

'วาโก้' จับมือ 'สถาบันมะเร็งแห่งชาติ' และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8

      บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ สนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านม พร้อมเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้าย ผนึกกำลังสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศรวม 28 แห่ง สานต่อโครงการ WACOAL CARES FOR YOUR BREASTS. MAMMOGRAM SAVES YOUR LIFE. มอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

           กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นทุกปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่วาโก้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปีแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งปัจจุบันเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสตรีไทย โดยโครงการฯ ต้องการให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ร่วมกับการตรวจ ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มที่ไม่แสดงอาการ โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี หรือหากใครที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ก็ควรตรวจเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อายุ 30 ปีเช่นกัน

           ทั้งนี้ วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ 1 ใบ  แก่ลูกค้าสมาชิก His & Her โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 โดยความพิเศษของบริการที่ระบุในบัตรสำหรับปีนี้อยู่ที่ วาโก้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามต้องการ 1 ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รับบริการตรวจด้วยตนเอง หรือ 2. มอบบัตรในการตรวจให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อใช้บริการแทนในสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือ 3. หากไม่ประสงค์จะรับการตรวจ ก็สามารถเลือกบริจาคบัตรนี้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “แมมโมแกรมการกุศล” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้

           ผู้ที่ได้รับบัตร VIP Card นี้สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ณ สถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการรวม 28 แห่ง[i] ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช  (ยกเว้นโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-296-9979

รายชื่อสถานพยาบาลชั้นนำทั้ง 28 แห่งที่ร่วมรายการ ได้แก่

·        โรงพยาบาลวัฒโนสถ                                 โทร. 02 310 3000

(โรงพยาบาลกรุงเทพ)

·        โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์                   โทร. 02 118 7888

·        โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง                  โทร. 02 818 9000

·        โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา                          โทร. 038 259 999

·        โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง                          โทร. 038 921 999

·        โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี                        โทร. 039 319 888

·        โรงพยาบาลกรุงเทพตราด                           โทร. 039 552 777

·         โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น                     โทร. 043 042 888

·        โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร                             โทร. 042 343 111

·        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา                        โทร. 044 429 999

·         โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่                     โทร. 074 272 800

·        โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต                           โทร. 076 254 425

·        โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน                         โทร. 032 616 800

·        โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่                      โทร. 052 089 888

·        โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก                      โทร. 055 212 222

·        โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์                   โทร. 034 219 600

·         โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์                 โทร. 02 022 2222

·        โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี                         โทร. 02 438 9000

·        โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี                         โทร. 033 038 888

·        โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา                       โทร. 038 320 300

·        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                โทร. 02 202 6800

·        โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี              โทร. 02 546 1960

·        โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี                             โทร. 038 784 005

·        โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี                            โทร. 036 422 515

·        โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง                            โทร. 054 335 262

·        โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี                    โทร. 045 317 133

·        โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี                         โทร. 042 207 375

·        โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี                    โทร. 077 277 555

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!