WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAA CUN

ยูเอ็น โกลบอล พัลส์ และ เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นเจ้าภาพข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ในการประชุม Sustainable Innovation Forum ครั้งที่ 8 ในระหว่าง COP23

        รวมผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อแบ่งปันไอเดียล้ำสมัย สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน และสำรวจวิธีที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมข้อมูลสำหรับแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      โกลบอล พัลส์ (Global Pulse) หน่วยงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาล (บิ๊กดาต้า) และวิทยาศาสตร์ข้อมูลของสหประชาชาติ และ เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (Western Digital Corporation) (NASDAQ: WDC) เป็นเจ้าภาพจัดงานนวัตกรรมข้อมูล: การแก้ปัญหาการสร้างระบบภูมิอากาศ (Data Innovation: Generating Climate Solutions) ที่งานประชุมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 (the 8th Sustainable Innovation Forum) ในระหว่างการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (COP23) งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี ภายในงานมีการสนทนา โดยมีการอภิปรายและตัวอย่างของฐานข้อมูลนวัตกรรม เพื่อช่วยและกระตุ้นให้แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       บุคคลทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของกิจกรรมนี้ ได้ที่ DataMakesPossible.com/Bonn

        งานนี้เริ่มต้นด้วยการอภิปรายโดย มร. โรเบิร์ต ซี ออร์ ที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาล สำหรับแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และกลยุทธ์สำหรับการปรับความพยายามร่วมกัน ดูวาระการประชุมฉบับเต็มได้ที่นี่

      งานนี้มีการแสดงผลงานของผู้ชนะในการแข่งขัน Data for Climate Action (D4CA) ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อยกระดับข้อมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การแข่งขันนี้เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สโกล โกลบอล เธรทส์ ฟันด์ (The Skoll Global Threats Fund) และเรียกร้องให้นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศต่างๆ เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในกิจกรรมดังกล่าว

       เรียนรู้จากผู้บรรยายต่างๆ จาก Orange, Earth Networks,Planet,Tableau, Twitter, World Resources Institute และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจของ ข้อมูลจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาล และการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ

      ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและวิธีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: http://bit.ly/2ylRs0w

      ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการแข่งขันแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: dataforclimateaction.org

     ดูการถ่ายทอดสดของกิจกรรมได้ที่: DataMakesPossible.com/Bonn

เกี่ยวกับยูเอ็น โกลบอล พัลส์ (UN Global Pulse)

     โกลบอล พัลส์ เป็นเลขาธิการของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการตระหนักที่โอกาสที่ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม สร้างความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ สร้างเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเข้าถึงผ่านเครือข่ายของพัลส์แลบส์ และผลักดันการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบของสหประชาชาติให้ขยายเป็นวงกว้าง ดังนั้น โกลบอล พัลส์ เป็นเสมือนกระบอกเสียงสำคัญและให้ความช่วยเหลือรับผิดชอบด้านข้อมูล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unglobalpulse.org และติดตามได้ทางทวิตเตอร์ @UNGlobalPulse

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล®

         เวสเทิร์น ดิจิตอลสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อรองรับข้อมูลที่มีการเติบโต บริษัทได้ผลักดันนวัตกรรมที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจับข้อมูล รักษาข้อมูล เข้าถึงและแปลงความหลากหลายของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลนั้นมีอยู่ทุกที่ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขั้นสูงไปจนเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์จนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนตัว โซลูชั่นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมของเรานำเสนอความเป็นไปได้ของข้อมูล

                        โซลูชั่นที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางของเวสเทิร์น ดิจิตอล® วางตลาดภายใต้แบรนด์ G- Technology™, HGST, SanDisk®, Upthere™ และ WD®

                        เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital),โลโก้ของ Western Digital,G-Technology, HGST, SanDisk, Tegile, Upthere และ WD เป็นเครื่องหมายจดทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!