WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

PR ME Chiangmai

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษ และกิจกรรมมากมาย

ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่

       บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญทุกท่านพบกับที่สุดของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง การวางแผนทางการเงิน การลงทุน และสิทธิพิเศษจากแคมเปญต่างๆ มากมาย ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 13 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ บูธ C1

เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1159

aom275

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!