WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

บล.บวหลวง รบรางวล SET Awards

บล.บัวหลวง คว้า 3 รางวัล SET AWARDS 2018

 

     เมื่อเร็วๆนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมงาน SET awards 2018 เพี่อรับ 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ ‘รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน’ ‘รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล’ และ ‘รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการอนุพันธ์’ จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

aom87

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!