WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

45ผบรหารไอแบง

ผู้บริหารไอแบงก์ ลงพื้นที่ประสบเหตุจ.ปัตตานีให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

       นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อย พร้อมด้วย นายธีระ  ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   กลุ่มงานธุรกิจสาขา สายงานธุรกิจรายย่อย   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) ลงพื้นที่ประสบเหตุจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยียน  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บริหารทั้ง  3 แห่งร่วมให้การต้อนรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  โรงเรียนศาสนสถาน และโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน  เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด   พร้อมกันนี้ได้แวะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานสาขาในเขตจังหวัดปัตตานีอีกด้วย เมื่อเร็วๆนี้

aom177

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!