WORLD7

sme624x100 giftqm720

1AAรวมใจภกด

ธ.ก.ส.ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดแข่งขันจักรยาน 'รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา' ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

     ธ.ก.ส. ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยาน’รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา’ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ.นี้ เพื่อจุดประกายการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เส้นทางที่สะดวกปลอดภัย และไฮไลต์สำคัญคือการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรอทิตยาทรที่ทรงคุณค่า ให้กับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนิยมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

      นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า  ธ.ก.ส.ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ โดยสนับสนุนจากนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยาน ‘รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา’ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเงินรางวัล ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการซแรย์อทิตยา โดยใช้เส้นทางอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทเสือหมอบ  ประเภทเสือภูเขา ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย และประเภท VIP โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการออกกำลังกาย และจุดประกายการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้กับผู้ที่สนใจ

      นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างเส้นทาง อาทิ การศึกษาดูงานโครงการเกษตรอทิตยาทร กิจกรรมแวะชิมอาหารในชุมชน กิจกรรมการมอบพันธุ์ปลา พันธุ์ผักสวนครัว มอบจักรยาน การปลูกต้นไม้  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็ปไซต์ www.Thaimtb.com และ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดสุรินทร์

    ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ 'ซแรย์ อทิตยา'นอกจากเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชนแล้ว พื้นที่โดยรอบยังมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น อ่างเก็บน้ำอำปึล  อ่างเก็บน้ำห้วยสเนง ศาสนสถาน ร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร มีองค์ประกอบในด้านวิถีการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ มีเส้นทางการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย จึงเหมาะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการแนะนำจุดท่องเที่ยว และเส้นทาง Bike Route แห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวของ ธ.ก.ส.ที่วางเป้าวางเป้าหมายไว้เบื้องต้น 16 ชุมชน และเพิ่มเป็น 35 ชุมชนในปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน การปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม อันนำไปสู่การสร้างชุมชนอุดมสุข  นายอภิรมย์กล่าว 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!