WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaBA4cina

ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งใหญ่แห่งปี 'Cigna Run for Hearts'วิ่งด้วยใจ เพื่อหัวใจคนไทยกลับมาแข็งแรง

     ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยนายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม Cigna Run for Hearts เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และตอกย้ำพันธกิจหลักของซิกน่าในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมันคงในชีวิตที่ดีขึ้น

      กิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้มีแนวคิดมาจากการที่ซิกน่าเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเป็นจำนวนมากและโรคหัวใจยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกและของประเทศไทย ดังนั้นซิกน่าจึงอยากสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีหัวใจที่แข็งแรงและสุขภาพดีเหมือนเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของซิกน่าทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ซิกน่าได้ตั้งเป้ายอดเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 750,000 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ

     กิจกรรม 'Cigna Run for Hearts'จะถูกแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลักด้วยกัน เริ่มจากกิจกรรม Fundraising Activity เป็นกิจกรรมแรก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานซิกน่านำสินค้าที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ส่วนกิจกรรมที่สองได้แก่กิจกรรม Fund Matching หรือ Run for Hearts ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับพนักงานซิกน่า โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนรถไฟ ภายในวันงานผู้บริหารและพนักงานของซิกน่าสามารถเลือกภารกิจการวิ่งที่ท้าทายตามความสามารถของตนเองได้ โดยแบ่งเป็นการวิ่งระยะ 2.6 กิโลเมตร 5.2 กิโลเมตร และ 7.8 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทจะสมทบเงินบริจาคสำหรับทุกๆภารกิจที่พนักงานซิกน่าทำสำเร็จในรอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (CPR Training) และการเล่นเกมปั่นจักรยานอินเตอร์แอคทีฟเพื่อบริหารหัวใจอีกด้วย

       นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ในฐานะบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ ซิกน่าประกันภัย ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของซิกน่าทั่วโลกนั่นคือ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมันคงในชีวิตที่ดีขึ้น”

       นายจูเลียนยังกล่าวเสริมว่า'กิจกรรม “Cigna Run for Hearts'นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้ว ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศด้วยการรวมพลังของคณะผู้บริหารและพนักงานซิกน่าทุกคนที่ร่วมกันวิ่งด้วยใจเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีหัวใจที่แข็งแรงอีกครั้ง”

       การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้ถือว่ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซิกน่า ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยได้มีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และซิกน่าจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเช่นนี้ในปีต่อๆไป

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย    

      ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th                                                                                                                                          

เกี่ยวกับซิกน่า

       ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 95 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

Best regards,The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road,

Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!