WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAIDRun Theme

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

#เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

      ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten #HealthinAction 10 สีสันสร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย....ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

จาก 'น้ำพระทัย'อันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่ง 'ความร่วมแรงร่วมใจ'ก่อกำเนิดการพัฒนางานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระดำริทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพตามวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของพสกนิกรชาวไทยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การสาธารณสุข และทรงร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

                ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมแสดงพลังวิ่งพร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วไทยในงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

#เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten #HealthinAction 10 สีสันสร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย....ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

รายได้สมทบทุนให้กับโครงการต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในจังหวัดที่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเส้นทางการวิ่งใน 10 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (จำกัดนักวิ่ง 6,000 คน)

2.นครราชสีมา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (จำกัดนักวิ่ง 10,000 คน)

3.ร้อยเอ็ด : บึงพลาญชัย (จำกัดนักวิ่ง 10,101 คน)

4.เชียงใหม่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (จำกัดนักวิ่ง 3,000 คน)

5.เพชรบูรณ์ : อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (จำกัดนักวิ่ง 5,000 คน)

6.หนองคาย : สะพานมิตรภาพ (จำกัดนักวิ่ง 5,000 คน)

7.ชลบุรี : สวนสาธารณะตำหนักน้ำ และถนนเลียบชายทะเล (จำกัดนักวิ่ง 5,000 คน)

8.เพชรบุรี : หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จำกัดนักวิ่ง 3,000 คน)

9.สุราษฎร์ธานี : สนามกีฬากลางจังหวัด (จำกัดนักวิ่ง 5,000 คน)

10.ตรัง : สนามกีฬากลางจังหวัด (จำกัดนักวิ่ง 3,000 คน)

ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร

21K Half Marathon ค่าสมัคร 700.-

ชิงถ้วยพระราชทาน (จังหวัดละ 2 รางวัล) และโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์ (จังหวัดละ 30 รางวัล) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๐ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสีขาว เบอร์วิ่งมีชิพจับเวลา Goody Bag เหรียญเส้นชัย และ เข็มกลัดผู้พิชิต

แบ่งประเภทรุ่นการแข่งขัน

เพศชาย • รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป

เพศหญิง• รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป

10.5K Mini Marathon ค่าสมัคร 600.-

ชิงถ้วยพระราชทาน (จังหวัดละ 2 รางวัล) และโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์ (จังหวัดละ 30 รางวัล) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๐ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสีน้ำเงิน เบอร์วิ่งมีชิพจับเวลา Goody Bag และเหรียญเส้นชัย

แบ่งประเภทรุ่นการแข่งขัน

เพศชาย • รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป

เพศหญิง• รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป

5K Micro Marathon ค่าสมัคร 500.-

๐ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสีส้ม เบอร์วิ่ง Goody Bag และเหรียญเส้นชัย

ไม่มีแบ่งประเภทการแข่งขัน

2K Fun Run ค่าสมัคร 500.-

๐ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสีส้ม เบอร์วิ่ง Goody Bag และเหรียญเส้นชัย

ไม่มีแบ่งประเภทการแข่งขัน

VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500.-

๐ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสีเหลืองคอปก เบอร์วิ่ง Goody Bag เหรียญเส้นชัย และ เข็มกลัดผู้พิชิต

*ระยะ VIP กรณีเลือกระยะวิ่ง 21K และ 10.5K มีสิทธิเข้าแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานในรุ่นที่สมัคร

#ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

22 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลคณะทำงานส่วนกลาง โทร. 064585257 , 025766833-36

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!