WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A AAPTG

PT Maxnitron Racing Series Event สุดท้าย Jame Runacres กับ รักพงศ์ ผลัดกันคว้าแชมป์คนละเรซ

    ปิดฤดูกาลการแข่งขันไปแล้วสำหรับการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series 2019 เป็นอีเว้นท์สุดท้ายของการแข่งขันซึ่งแข่งขันกัน ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี โดยมีรุ่นการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นได้แก่รุ่น Siam Eco, Siam 1500, Siam EG/EK และ Siam GT โดยในรุ่น Siam GT เป็นรุ่นที่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันในอีเว้นสุดท้ายแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 เรซ โดยเรซ 5 แข่งในวันเสาร์ และเรซ 6 แข่งในวันอาทิตย์ โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

รุ่น Siam Eco ดนุวัส คว้าดับเบิ้ลแชมป์ไปครอง

    เริ่มกันตั้งแต่รุ่น Siam Eco โดยรถที่เข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นรถอีโค่วคาร์เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,250 cc. แข่งกันทั้งหมด 15 รอบสนามพีระ โดยผลการแข่งขันในเรซที่ 5 อันดับที่ 1 เป็นของ ดนุวัศ วรกิติไชย เบอร์ 95 ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของ ณศรัณย์ โพธิโสโนทัย เบอร์ 24 และ อันดับที่ 3 เป็นของ ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ เบอร์ 9

    ส่วนในเรซที่ 6 อันดับที่ 1 เป็นของ ดนุวัศ วรกิติไชย เบอร์ 95  ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของ ณศรัณย์ โพธิโสโนทัย เบอร์ 24 และ อันดับที่ 3 เป็นของ เอกลักษณ์ นาคเกิด เบอร์ 46

รุ่น Siam 1500 อัชริฌา และ ณัฏฐภพ ผลัดกันคว้าแชมป์

     มาต่อกันที่รุ่น Siam 1500 กันบ้างรุ่นนี้เป็นการแข่งขันของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 cc. โดยแข่งกันทั้งหมด 15 รอบสนามพีระ โดยในเรซที่ 5 อันดับที่ 1 ตกเป็นของรถหมายเลข 75  อัชริฌา แก้วตาสาม อันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 45 ทยาพล คงสุวรรณ์ อันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 89 เทวินทร์ นรสิงห์ ส่วนอันดับที่ 4 เป็นของรถหมายเลข 57 Moh Tze Yang และอันดับที่ 5 ของเรซนี้เป็นของรถหมายเลข 36 ณัฏฐภพ แก้วกาญจนเศรษฐ์

     ส่วนเรซที่ 6 แชมป์ของรุ่นนี้ตกเป็นของรถหมายเลข 36 ณัฏฐภพ แก้วกาญจนเศรษฐ์ อันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 89 เทวินทร์ นรสิงห์ อันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 45 ทยาพล คงสุวรรณ์ อันดับที่ 4 เป็นของรถหมายเลข 75  อัชริฌา แก้วตาสาม และ อันดับที่ 5 ของรุ่นนี้เป็นของรถหมายเลข 57 Moh Tze Yang

รุ่น Siam EG/EK จิรานุวัฒน์ คว้าแชมป์ ทั้ง 2 เรซ

     มาดูกันในส่วนของรุ่น EG/EK กันบ้างดีกว่าว่าใครจะได้แชมป์ประจำเรซที่ 5 และ 6 ไปครอง สำหรับรุ่นนี้แบ่งคลาสออกเป็น Twin-cam และ Single-Cam โดยเริ่มจากรุ่น Twin-Cam ในเรซที่ 5 รถหมายเลข 55 จิรานุวัฒน์ จุลวัจนะ คว้าอันดับที่ 1 ไปครองได้ ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 42 เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ ส่วนในรุ่น Single-Cam รถหมายเลข 22 ธนเทพ พู่ประเสริฐศักดิ์ คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไป ส่วนอันดับที่ 2 ตกเป็นของรถหมายเลข 95 ดนุวัศ วรกิติไชย และอันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 33 ปัญญ์ ฉิมวารุณ

     ส่วนในเรซที่ 6 รุ่น Twin-Cam แชมป์เป็นของรถหมายเลข 55 จิรานุวัฒน์ จุลวัจนะ ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 42 เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ อันดับที่ 3 ของรุ่นนี้เป็นของรถหมายเลข 46 หทัย ไชยวัฒน์ ส่วนในรุ่น Single-Cam รถหมายเลข 95 ดนุวัศ วรกิติไชย คว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครอง ส่วนอันดับ 2 เป็นของรถหมายเลข 22 ธนเทพ พู่ประเสริฐศักดิ์ และอันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 33 ปัญญ์ ฉิมวารุณ

รุ่น Siam GT รักพงศ์ คว้าแชมป์ เรซ 5 James คว้าแชมป์ เรซ 6

     มาต่อกันในรุ่นใหญ่สุดของรายการนี้คือรุ่น Siam GT ในรุ่นนี้แบ่งออกเป็นสองคลาสคือ Pro กับ AM โดยในรุ่น Pro แชมป์ประจำเรซที่ 5 ตกเป็นของรถหมายเลข 77  รักพงศ์ สงวนพันธ์ ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 98 อุเทน พงศ์ประภัสร อันดับที่ 3 รถหมายเลข 58 Chan Jian Hong อันดับที่ 4 รถหมายเลข 24 สมชาย วิจิตร์ และอันดับที่ 5 เป็นของรถหมายเลข 49 อนนท์นัทธ์ จิรยพงศ์ธร ส่วนในรุ่น AM ของเรซที่ 5 อันดับที่ 1 เป็นของ 42 อธิป พุฒขาว อันดับ 2 เป็นของรถหมายเลข 21 เผด็จ อุดมพร อันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 45 วราพงษ์ แสงฟอง อันดับที่ 4 ทนงค์ บุญจันทร์ คว้าไป และอันดับที่ 5 เป็นของรถหมายเลข 61 ประธาน ดำรงค์สุทธิพงศ์

      ส่วนในเรซที่ 6 ของรุ่น Pro รถหมายเลข 17 James Runacres คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครอง อันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 98 อุเทน พงศ์ประภัสร อันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 24  สมชาย วิจิตร์ ส่วนอันดับที่ 4 ของรุ่นนี้รถหมายเลข 39 กรเศก โคนินทร์ และอันดับที่ 5 รถหมายเลข 49 อนนท์นัทธ์ จิรยพงศธร ส่วนในรุ่น AM อันดับที่ 1 เป็นของรถหมายเลข 21 เผด็จ อุดมพร อันดับที่ 2 เป็นของรถหมายเลข 45 วราพงษ์ แสงฟอง อันดับที่ 3 เป็นของรถหมายเลข 27 ทนงค์ บุญจันทร์ อันดับที่ 4 เป็นของรถหมายเลข 29 ธนะพัฒน์ ชัยภิรมย์ศรี และอันดับที่ 5 เป็นของรถหมายเลข 89 ภาณุวัตร วิริยะจรรยา

รายชื่อผู้ชนะ ประจำปี

ผู้ชนะ ประจำปี

รุ่น ECO  (ณศรัณย์  โพธิโสโนทัย)

รองอันดับ 1

รุ่น ECO (ทรงวุฒิ  พริ้งเพระ)

รองอันดับ 2

รุ่น ECO  (วัฏฏะ  อินทร์ณรงค์)

ผู้ชนะ ประจำปี

รุ่น 1500  (อัชริฌา  แก้วตาสาม)

รองอันดับ 1

รุ่น 1500  (เทวินทร์  นรสิงห์)

รองอันดับ 2

รุ่น 1500  (ทยาพล  คงสุวรรณ์)

ผู้ชนะ รุ่น EG/EK (Single cam).

(ดนุวัศ  วรกิติไชย)

ผู้ชนะ รุ่น EG/EK (Twin cam)

(จิรานุวัฒน์  จุลวัจนะ)

ผู้ชนะ ประจำปี

รุ่น  SIAM GT (AM)   (เผด็จ  อุดมพร)

รองอันดับ 1

รุ่น  SIAM GT (AM)  (ธนะพัฒน์  ชัยภิรมย์ศรี)

รองอันดับ 2

รุ่น  SIAM GT (AM)  (ทนงค์  บุญจันทร์)

ผู้ชนะ ประจำปี

รุ่น  SIAM GT (PRO)  (อุเทน  พงศ์ประภัสสร)

รองอันดับ 1

รุ่น  SIAM GT (PRO)   (แอนดรูว  โคนิน)

รองอันดับ 2

รุ่น  SIAM GT (PRO)  (เจมส์  รันเอเคอร์)

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!