WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aaaaCรมว.กก. วระศกด

รมว.กก. วีระศักดิ์ฯ แถลงด้านการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย โตขึ้น มูลค่าประมาณ 120 กว่าล้านบาท ในงาน Meet the Press หัวข้อ ‘พูดคุยเก๋ไก๋ สไตล์ รมต.’

   รมว.กก. วีระศักดิ์ฯ แถลงด้านการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย โตขึ้น มูลค่าประมาณ 120 กว่าล้านบาท ในงาน Meet the Press หัวข้อ 'พูดคุยเก๋ไก๋ สไตล์รมต.' และเน้นสร้างมาตรฐานเมืองรอง ด้านความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทุกปี

      ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันแถลงข่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ ‘พูดคุยเก๋ไก๋ สไตล์รมต.’

    โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้กล่าวถึงการเน้นการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยได้เล่าถึง การจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายปัจจัยผลิต Supply chain ซึ่งจะสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับคนในชุมชน เป็นการหยิบยกด้านความจริงแท้ในชุมชน วิถีของชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เสมือนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่มาจากใจ จริงแท้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจและไปท่องเที่ยวในเมืองรอง และปีที่ผ่านมาด้านการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย โตขึ้น มูลค่าประมาณ 120 กว่าล้านบาท เกิดจากการต้อนรับที่ดีของคนไทยทุกคน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากว่า 35 ล้านคนแล้วที่มาเที่ยวประเทศไทย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ ของประชากรไทยทั้งประเทศ

       ทั้งนี้ เมืองรองมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ดังนั้น เมืองรองต้องมีหน่วยงานดูแลและจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทำ App Tourism 1 เป็นไลน์กลุ่ม ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนรับงานแจ้งซ่อม เช่นสถานที่ อุปกรณ์ เสียหาย ชำรุด ในส่วน App Tourism 2 เป็นไลน์กลุ่ม ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนรับงานแจ้งสร้าง เช่นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนไหนบ้างที่ยังขาดระบบสาธารณูปโภคที่รองรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ทางลาด ฯ เพื่อคนพิการ หรือคนชรา ซึ่งจะเป็นการแจ้งให้รัฐบาลทราบอย่างฉับไว เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ส่วนในเรื่องด้านภาพรวมเศรษฐกิจ เมืองรองได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ส่วนเมืองหลัก ก็จะได้รับในส่วนที่ดีในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากเมืองรอง เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

     นอกจากนี้ มีนโยบายคูปองลดภาษี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เน้นสนับสนุถนการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อสร้างรายได้ให้เข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้กล่าวเน้นว่า ในปีนี้นักท่องเที่ยวจากจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น อาจโตขึ้นถึง 10 เปอเซนต์ เพราะประเทศไทย 'ยิ้มแย้ม และยืดหยุ่น' ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มาจากการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยทุกคน เช่น ด้านที่พัก หรือด้านอาหาร ที่มีรสชาติดี ที่สามารถยืดหยุ่นในการเลือกเมนูอาหารไทยได้เกือบทุกกรณี ในส่วนนี้จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากจีน และชาวต่างชาติ มาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ เน้นการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในเมืองรอง ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนให้การยอมรับ และชื่นชมการจัดงานของประเทศไทยที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสนุกสนาน เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว ชมวัฒนธรรม และพักผ่อนในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมาก

      ตอนท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ให้มีการจัดบูธรณรงค์การบริหารจัดการขยะด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันลดปริมาณขยะในชุมชนอีกด้วย

รมว.ท่องเที่ยวฯ ชูไฮไลต์ปีนี้เน้นท่องเที่ยวเชิงกีฬา-เมืองรอง มั่นใจเพิ่มจำนวนนทท.-รายได้

    นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แถลงนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬา หัวข้อ"พูดคุยเก๋ไก๋ สไตล์ รมต."ภายใต้กิจกรรม Meet The Press ว่า สำหรับปีนี้จะเป็นปีแห่งการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ในหลายด้านโดยเฉพาะ การแข่งขันโมโตจีพี ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทาย เพราะไทยได้ลิขสิทธิ์ 3 ปี จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนคน เดินทางไปยังจ.บุรีรัมย์ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลจะต้องวางแผนรองรับคือสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก อาหาร บริการรถสาธารณะ และเห็นว่าจังหวัดใกล้เคียงควรจะเข้าไปมีส่วนรวมด้วย

     ขณะที่ในช่วงวันที่ 15-20 เม.ย.นี้ จะมีการจัดประชุมสปอร์ตแอคค็อต ซึ่งจะมีการเชิญผู้บริหาร และบุคลากรทางกีฬา จากสหพันธ์กีฬาโลก มาประชุม ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ถือเป็นงานใหญ่ ที่คนไทย ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

      ส่วนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนั้น ขณะนี้ทราบว่าภาคเอกชนที่ช่วยกันลงขันเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเจรจา จึงไม่ขอแสดงความเห็นในขณะนี้ เพราะอาจจะกระทบต่อการเจรจาเงื่อนไขและเรื่องของราคาค่าลิขสิทธิ์ได้

      "จะส่งเสริมการกีฬา โดยพัฒนาเด็กในช่วง มัธยมต้น ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคต ก้าวไปสู่กีฬาโอลิมปิก ซึ่งในเร็วๆนี้ ทาง สนช. ก็เตรียมที่จะออก ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬา"

    นอกจากนี้ ยังได้มีนโยบายในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวในเมืองรอง 15,000 บาทแล้ว ยังมีแนวคิดการออกคูปองเที่ยวงเมืองรอง ซึ่งกำลังหารืออยู่ในขณะนี้ โดยคูปองที่จะมอบให้จะคล้ายใช้ในศูนย์อาหารที่มีระยะเวลาในการใช้ โดยให้แต่ละจังหวัดไปคัดเลือกจุดเด่นอาหาร และ กิจกรรมที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ ซึ่งการใช้คูปองนี้ ทั้งนี้สำหรับการพัฒนาเมืองรองนั้น กำลังเพิ่มเติมการท่องเที่ยวพื้นที่รองในเมืองหลัก อีก 5 แห่งซึ่งใน 1 เดือนข้างหน้าจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าจะมีในจังหวัดใดบ้าง

      นายวีระศักดิ์ มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 9.5% รวมถึงรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นถึง 9.5% โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเพิ่มถึง 10% เพราะเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยติดอันดับโลก มีกิจกรรมที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่ และในปีนี้ก็จะเน้นการจัดกิจกรรมตรุษจีนในเมืองรองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยมชม

     พร้อมกันนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้โชว์เสื้อยืดที่ใส่มาซึ่งทำมาจากเส้นใยพลาสติก และกระเป๋าที่ทำมาจากแหและอวน

          อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!