WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TAT พงษภาณ เศวตรนทรก.ท่องเที่ยวฯ คาดต่างชาติเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนกว่า 8 แสนราย สร้างรายได้กว่า 4.8 หมื่นลบ. จับมือรัฐ-เอกชนดูแลความปลอดภัย

       นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า ช่วงตรุษจีนปีนี้ (15-21 ก.พ.) จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทย 888,472 คน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 304,192 คน ขยายตัวจากช่วงตรุษจีนปี 2560 มากกว่า 20% ก่อให้เกิดรายได้ 48,452.54 ล้านบาท (รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน 15,978.64 ล้านบาท)

     ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีการขยายตัวคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน (ช่วงตรุษจีนจะมีเที่ยวบิน 20,677 เที่ยว ขยายตัว 6% จากตรุษจีนปีที่ผ่านมา) นักท่องเที่ยวจากเมืองรองของประเทศจีนมีการเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น

     และมีการบินตรงสู่เมืองรองของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้องการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลักเพื่อกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปีนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงท่องเที่ยวในเมืองหลักมากกว่า 90% ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต และเชียงใหม่ มีเพียง 10% ที่ท่องเที่ยวในเมืองรอง เช่น เชียงราย สมุย

      ในวันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้

      "วันนี้เป็นการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาวางแผนร่วมกันในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น การอำนวยความสะดวกสนามบิน จะมีการส่งอาสาสมัครเข้าไปเป็นล่ามร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจ/จัดระบบอำนวยความสะดวกในการขอ Visa On Arrival/การขอคืน Vat Refund/การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และเคาน์เตอร์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การอำนวยความสะดวกทางน้ำจัดให้มีเรือตรวจการณ์ตั้งแต่เวลา 06.30-20.00 น./จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางสัญจรทางน้ำ/สนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำ

     การอำนวยความสะดวกทางบก จัดชุดปฏิบัติการในพื้นที่เฝ้าระวัง/จัดกิจกรรมรณรงค์เข้มข้นช่วงเทศกาล/กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ เช่น จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC)ที่สามารถสื่อสารภาษาจีน/ติดตั้งป้ายเตือนตามชายหาดเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ/ส่งอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2,018 คน ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมต่างตระหนักและเข้าใจถึงภารกิจความรับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินช่วยกันสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของวิถีไทยเกิดความประทับใจตลอดช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!