WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaBAdventure

สมุทรสาคร​ เปิดอาหาร​ สำหรับนักท่องที่ยว​ในงาน สวรรค์ของคนรักซีฟู้ด​ SamutsakhonSeafod Adventure สมุทรสาคร ศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก

     จังหวัดสมุทรสาครได้​ จัดงาน “Samutsakhon Seafood Adventure” มหกรรมอาหารซีฟู้ดสุดสนุก รวมร้านอาหารทะเล​ ที่มีอยู่ในจังหวัดซึ่วมีทั้ง​ กุ้ง หอย ปู ปลา และสินค้าหลากหลาย​ ให้ชมชิมช้อปพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก หรือ World-class Hub of Seafood ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

     นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การประมง และการเกษตรกรรม ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”

                ทั้งนี้​ จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก หรือ World-class Hub of Seafood เนื่องจากมีชายฝั่งทะเลยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร มีการประกอบอาชีพการประมงมาอย่างยาวนาน มีห่วงโซ่คุณค่าด้านการประมงอย่างครบวงจรทั้งการผลิตการแปรรูปและการตลาดโดยมีความพร้อมในด้านแหล่งวัตถุดิบ ทั้งเรือประมง สะพานปลา รวมไปถึงการแปรรูป และตลาดทั้งในและต่างประเทศ

                จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าสินค้าประมง ๑๔,๕๑๗ ล้านบาทต่อปี โดยสถานประกอบการที่ส่งสินค้าด้านการประมงออกสู่ต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ เป็นสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนั้นยังมีสถานประกอบการประเภทห้องเย็นในจังหวัด สำหรับเก็บอาหารทะเลแช่แข็ง โดยมีห้องเย็นรวมประมาณ ๕ แสนตัน (ข้อมูลสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๘)

     ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้เน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะป่าชายเลน และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสินค้าชุมชน และเชื่อมโยงกับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) มีผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารทะเลในจังหวัดมากมาย ดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไป

ซึ่งการจัดงาน 'Samutsakhon Seafood Adventure' ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพความเป็นนครแห่งอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมุ่งสู่การเป็นครัวอาหารทะเลของโลกต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการของตังหวัด​ ให้มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ ค่อไป

        งาน “Samutsakhon Seafood Adventure”จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ภายในงานจะได้พบกับอาหารทะเลสดอร่อยนานาชนิดทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา โดยมีการออกร้านอาหารทะเลปรุงเสร็จจากชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร และร้านอาหารอร่อยอีกมากมาย เช่น ร้านน้องเนยซีฟู้ด ร้านครัวในวัง ร้านไพบูลย์กุ้งเผา ร้านพงษ์พันธ์ฟาร์มแอนด์ซีฟู้ด เป็นต้น ทุกร้านได้เน้นมาตรฐานความปลอดภัย CLEAN FOOD GOOD TEST โดยมีการตรวจสอบวัตถุดิบอย่างเข้มงวด ตลอดจนสุขอนามัยผู้ประกอบอาหาร จึงสามารถการันตีความสด สะอาด และความปลอดภัย ซึ่งจะจัดเมนูพิเศษที่ทั้งอร่อยทั้งคุ้มค่า มีให้เลือกสรรตามความต้องการ ทุกรูปแบบและระดับราคา นอกจากอาหารทะเลนานาชนิดแล้ว ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ อีกมากมาย​ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกับได้รับความรู้ด้านการทำอาหาร ทั้งจากผู้เข้าประกวดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีการสาธิตการทำอาหารเมนูง่าย ๆ ที่ทำเองได้สนุก โดยเชฟชื่อดัง มาดามตวง เจ้าของรายการมาดามตวง ทางช่อง 9 MCOT ภายในงานยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรี ให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนานกับเกมส์พร้อมของรางวัลอย่างมากมาย

    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า “กิจกรรม 'Samutsakhon Seafood Adventure'ครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!