WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaBA4TAT

ททท.เปิดตัวโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW

      คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณพลกฤษณ์ ถมยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ท อินสไปร์ จำกัด และผู้ผลิตรายการ 'เมืองรอง...ต้องลอง'และคุณศุภนาฏ จิตตลีลา ได้ร่วมงาน​ เปิดตัวโครงการ 'TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW' โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ ททท. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ​เห็นถึง​ ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่​ ด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เพิ่มประสิทธิภาพ​ การดำเนินงานของ ททท. และผู้ที่​เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และนโยบายภาครัฐบาล​ ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกปัจจุบัน ประกอบกับคำว่า 'Thailand 4.0' หรือ 'Digital Disruption'ที่ทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง

        ด้วยความไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิทยาการและเครื่องมือใหม่ๆ ทำให้เราจึงต้องพยายามเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ คือเป็นข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้กล่าวว่า “จากการที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ททท. จึงนำมาสู่โจทย์ในการสร้างฐานของข้อมูล การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างไร ทำให้เกิดเป็นการวางแผนขั้นตอนกระบวนการทำงาน ที่ประกอบด้วย การออกแบบ/จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหา Software หรือ Tools เพื่อนำมาใช้สำหรับการเชื่อมโยง จัดเก็บ/จัดการด้านข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล (Data Source) ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากภายใน และภายนอก​และ​ พันธมิตรที่มีอยู่เดิม และพันธมิตรใหม่ให้เข้ามาช่วยทำให้การดำเนินของโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ผลสุดท้ายคือการพัฒนาด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองใหญ่​ เมืองรอง และชุมชน ต้องสอดคล้องกับนโยบาย​ภาครัฐบาล พร้อมด้วยแนวทางการดำเนินงานทางด้านการตลาดของ ททท. ที่มีที่จะช่วยการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของ​ นักท่องเที่ยวและยังทำให้เกิดรายได้สู่ระดับท้องถิ่น

        ททท. เชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ Tourist Journey เช่น​ ผู้ให้การบริการทางด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้าน Search Engine ผู้ให้บริการ Booking & Sharing Platform หน่วยงาน Startup รวมถึงหน่วยงานทางด้านการดูแลความปลอดภัย/เตือนภัย และอื่นๆ มาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างปรากฏการณ์การบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!