WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaDBนกแอร์นกแอร์ น้อมรับข้อเสนอแนะ ลุยมาตรการสำคัญขั้นสูงสุดทุกวัน (Disinfection / Deep Clean)

     สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ สายการบินนกแอร์ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ และคําติชมจากทุกๆ ช่องทาง นกแอร์มิได้ เพิกเฉยและนิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารทุกๆ ท่านของเรา หากแต่ช่วงเวลานี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทางเราจะแก้ปัญหาของผู้โดยสารทุกท่านโดยเร็วที่สุด

      นกแอร์ ในฐานะสายการบินของคนไทย เพื่อคนไทย ยังคงต้องทำการบินต่อไป นอกจากการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางแล้ว นกแอร์ ยังต้องยืนหยัดให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนถ่ายอวัยวะ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รวมไปถึงผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมาย และขอเป็นตัวเลือกในการเดินทางให้ท่านผู้โดยสารที่มีความจําเป็นในการเดินทางบนช่วงภาวะวิกฤตของประเทศในขณะนี้ไปจนกว่าจะมีคําสั่งให้ปิด น่านฟ้าไทย ถึงแม้การตัดสินใจยังคงทำการบินในภาวะที่ผู้โดยสารลดลง แต่ละเที่ยวจำนวนผู้โดยสารไม่มากก็ตาม แต่เรายังคงยึดมั่นในความจำเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารบางท่าน และบางกลุ่มคนเป็นสำคัญ

      เพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สายการบินนกแอร์ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางนกแอร์จึงมีมาตรการสำคัญต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่างของที่นั่งในห้องโดยสาร การทําความสะอาดเครื่องบินแบบขั้นสูงสุดทุกวัน (Disinfection / Deep Clean) ไม่ว่าจะเป็น การทําความสะอาด 34 จุดสัมผัสร่วมที่ผู้โดยสารมีโอกาสสัมผัสบนเครื่องบินได้บ่อยครั้ง เช่น ที่นั่งผู้โดยสารทุกจุด ห้องนํ้า และครัว เป็นต้น รวมถึงการเพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA Filters’ในเครื่องบิน และการฉีดพ่นทําความสะอาดบนรถบัสรับส่งผู้โดยสาร

      ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเส้นทางการบิน ประกาศการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกเที่ยวบินจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ที่ช่องทาง www.nokair.com

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!