WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaBเที่ยวด้วยกัน

ชวนผู้ประกอบธุรกิจที่พัก 'เราเที่ยวด้วยกัน'ร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ไม่ใช้โอกาสขึ้นราคา           

       นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในสัดส่วนร้อยละ 40 ของค่าที่พัก สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สนับสนุนค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน และสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสายการบินในสัดส่วนร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร สูงสุด 1,000 บาทต่อที่นั่ง

     ในภาพรวมโครงการฯ มีผลตอบรับตามเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจที่พักสนใจเข้าร่วมแล้ว 6 พันราย โดยหลังจาก ที่ได้เปิดให้ประชาชนจองที่พักภายใต้โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการจะเริ่มมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจในช่วงที่ขาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่มีสัญญาณบวกมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19

     ดังนั้น เพื่อรักษาแรงส่งต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 5 ของเศรษฐกิจไทย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนน้อยบางราย ซึ่งอาศัยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ ขอให้เว้นจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าว เนื่องจากผลประโยชน์ในระยะสั้นอาจได้ไม่คุ้มเสียทั้งชื่อเสียงและโอกาสธุรกิจในอนาคต เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีการหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและมีเทคโนโลยีช่วยในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพการบริการจากหลายแหล่ง ทำให้สามารถเลือกรับบริการจากผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพิจารณามาตรการที่เหมาะสมมาดูแลต่อไป

       สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3234

 

มาตรการเราเที่ยวด้วยกันคึกคักตามเป้า ลงทะเบียนครึ่งวันแรกเกือบ 2 ล้านราย

    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ในวันนี้เป็นวันแรก มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 1.7 ล้านราย (ข้อมูล ณ เวลา 13.00 น.) ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนตามเป้าหมาย สำหรับระบบการลงทะเบียน แม้มีบางช่วงที่ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรอรับ OTP บ้างจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครือข่าย แต่ในภาพรวมถือว่าดำเนินไปอย่างราบรื่น

     โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทะเบียนนี้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิตามมาตรการ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS ภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลแล้ว จึงสามารถเริ่มยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ ได้ สำหรับการจองห้องพักสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าพัก ทั้งนี้ การได้รับสิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจองห้องพักและชำระเงิน (60%) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูจำนวนสิทธิคงเหลือจากจำนวนรวมทั้งมาตรการที่กำหนดไว้ 5 ล้านสิทธิได้แบบ real-time ที่หน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

       นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังยังได้ยกตัวอย่างการสนับสนุนค่าห้องพักและ e-Voucher สำหรับค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดทะเบียนบ้านของตนเอง ดังนี้

 

กรณีสนับสนุนค่าห้องพัก

ค่าห้องพักต่อคืน (บาท)    ประชาชนจ่ายจริง 60%  รัฐสนับสนุน 40% สูงสุด 3,000 บาท

4,000            2,400            1,600

7,500            4,500            3,000

10,000            7,000            3,000

กรณีสนับสนุน e-Voucher สำหรับค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว

ค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว    ประชาชนจ่ายจริง 60%    e-Voucher ที่รัฐสนับสนุน 40%

    1,000            600            400

    1,500            900            600

            2,500                                   1,500                             1,000 (กรณีมี e-Voucher สะสมเพียงพอ)

เราเที่ยวด้วยกัน Call Center 02-111-1144

Tourist Hotline 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

        ข้าพเจ้า นายคณนาถ  หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น 'ข้อวิจารณ์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพัก' ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ผู้ชี้แจง นายคณนาถ  หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

        สาระสำคัญ: หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นฟูหลังโควิด 19 ซึ่งรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และเปิดให้จองที่พักตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรก มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุว่า บางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่นปกติคืนละ 500-600 บาท แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการกลับเพิ่มเป็น 1,200 บาท แม้ตามโครงการประชาชนจะจ่ายเพียง 60% แต่ก็เท่ากับจ่ายราคาปกติของโรงแรม ทำให้ส่วนต่าง 40% ที่เหลือ โรงแรมได้เงินจากรัฐบาลไปฟรี ๆ

ข้อชี้แจง:

         ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ 'เราเที่ยวด้วยกัน'แล้วได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนการตัดสินใจจองที่พักทั้งกับโรงแรม/โฮมสเตย์ผ่านระบบของผู้ประกอบการโดยตรงหรือเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมาตรการที่รัดกุมในการรองรับ โดยมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ ราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) หากประชาชนพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1672 กรณีร้องเรียนขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อ นามสกุล สถานประกอบการที่ร้องเรียน รวมถึงหลักฐานการร้องเรียน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 3 วันทำการ แล้วจะรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานประกอบการที่ร้องเรียนมาดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สถานประกอบการดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งต้องคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายด้วย

       ช่องทางการเผยแพร่: เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ G-News/เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอกที่เป็นเครือข่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เช่น เดลินิวส์ มติชน/จบการรายงาน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!