WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1MOF

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเลื่อนเวลาเข้าพักให้แก่ลูกค้าตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดใหม่อีกครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มข้นมากขึ้นและได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนที่ได้จองที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเข้าพักได้ตามกำหนดการเดิมที่ได้จองไว้

       กระทรวงการคลังในฐานะผู้เบิกจ่ายแทนตามโครงการฯ ขอเรียนว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักตามโครงการฯแต่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าพักได้ รวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯกระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือสมาคมโรงแรมไทยและผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกแห่งพิจารณาเลื่อนวันเข้าพักให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการฯโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือพิจารณาคืนเงินให้แก่ประชาชนโดยการเปลี่ยนแปลงการจองดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการฯและโครงการฯ จะคงจำนวนสิทธิให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิดังกล่าว

       ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาโครงการฯออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รวมทั้งกำหนดระบบการเลื่อนวันเข้าพักสำหรับประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงระบบให้สอดรับกับการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเร็วต่อไป ในระหว่างนี้ประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่มีความประสงค์จะเลื่อนการเข้าพักสามารถประสานโรงแรมได้ณบัดนี้เป็นต้นไปโดยโรงแรมสามารถรับเรื่องไว้ได้ก่อนและขอให้โรงแรมดำเนินการแจ้งการเลื่อนในระบบต่อไป

      เราเที่ยวด้วยกันCall Center   02-111-1144 Tourist Hotline เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!