WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1ASEAN Ministers

การประชุมรัฐมนตรี​ท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น​ และเกาหลี) ครั้งที่ 20 (The 20th Meeting of ASEAN, China, Japan and Republic of Korea Tourism Ministers)

        ที่​ ห้องประชุม​ ชั้น​ 2​ กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ นายพิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​หัวหน้า​คณะ​ผู้แทนประเทศ​ไท​ย​ พร้อม​ด้วย​ นาย​โชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​, นายมงคล​ วิมล​รัตน์​ ผู้ช่วย​ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เข้าร่วม​การประชุมรัฐมนตรี​ท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น​ และเกาหลี) ครั้งที่ 20 (The 24th Meeting of ASEAN, China, Japan and Republic of Korea Tourism Ministers) ผ่านระบบการประชุมทางไกล​ โดยมี​ นายทอง​ คูน (Thong Khon ) รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ​ นายจาง​ ซู (Zhang Xu)​ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธา​น​ร่วม​ ในการประชุม​ครั้งนี้กัมพูชาในฐานะประธานร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน​ตั้งแต่การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม​ ครั้ง​ที่​ 19​ มีสาระสำคัญ​ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม​ (ASEAN Plus Three Tourism​ Cooperation Work Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ในการดำเนินความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาทักษะ รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านสถิติการท่องเที่ยว​ โอกาส การลงทุน และการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

         รมต.พิพัฒน์​ กล่าว​ว่า​ ในนามรัฐบาลไทย ขอขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ประเทศบวกสาม ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค ในการนี้ ผมขอให้การรับรองแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ปี 2564-2568 และให้การรับรองผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามที่กัมพูชาได้รายงาน อย่างไรก็ตามหลังโควิด-19 คลี่คลายลง ผมเห็นว่าการดำเนินงานในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ควรต้องพิจารณาถอดบทเรียนการรับมือกับโรคระบาดและภัยพิบัติ สร้างมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยด้านโรคระบาด และร่วมกันกำหนดเป้าหมายระยะยาวของการท่องเที่ยวใหม่ว่าจะเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร ในท้ายนี้ ผมขอให้กำลังใจในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป และประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!