WORLD7

SME720 x 100tqm720

3520 TCEBTCEB ร่วมพันธมิตรไทยจีน จัดงานสัมมนา GTEC เชื่อมผู้ประกอบการ กับ Platform E-Commerce จีน ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อตลาดในประเทศและต่างประเทศเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง มีเพียงหนึ่งประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยังรักษาเสถียรภาพของกำลังซื้อจากตลาดภายในที่สูงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อบน Platform E-Commerce นั้นคือ กำลังซื้อจากตลาดจีน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรเกิดเป็นโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GTEC งานสัมมนาจับคู่ทางการค้าเชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยและของประเทศ CLMV กับ Platform E-commerce จากจีน เพื่อเป็นการต่อยอดในการเพิ่มช่องทางขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด

          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC เกิดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กลไก MICE ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและ MICE บนระเบียงเศรษฐกิจ GMS สู่การเชื่อมโยงในรูปแบบระเบียงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Corridor) โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV เข้ากับ Platform Ecommerce จากจีน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงภาคเอกชนภายใต้สังกัดกระทรวง และ Platform E-Commerce รายใหญ่จากจีน อาทิ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo

     สำหรับ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม C ASEAN โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ มุมมองและโอกาสของผู้ประกอบการกับการเชื่อมโยงการค้า Online บน Platform E-commerce ภายใต้สถานการณ์ COVID-19' การบรรยายหัวข้อ 'China Before and After COVID-19' การเสวนาหัวข้อ'มุมมองโอกาสปัญหาและอุปสรรคของสินค้าและบริการสู่ตลาด E-commerceการแบ่งห้องสัมมนา Online ใน 5 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ Food, Non – Food, Health & Beauty, Souvenir และ Travel & Mice เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการแนะแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการบริโภคของตลาดจีน หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด การนำเสนอ Platform E-commerce จากจีน ได้แก่ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้าและ Clinic ให้คำปรึกษา Platform E - Commerce จากจีน โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ในวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gtecstoreonline.com

      โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทางในการขาย รวมถึงต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สินค้า บริการ ทั้งสถานที่และกิจกรรมต่างๆ รองรับการกลับมาของกลุ่มเป้าหมายจากจีนหลังสถานการณ์โควิดกลับเข้าสู่สภาวะคลี่คลายลง จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เพื่อฟังการแนะแนวทางการปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของสินค้าและบริการของผู้ซื้อกำลังซื้อสูงจากตลาด E-Commerce จีนสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.gtecstoreonline.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

A3520

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!