WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

5437 580x400

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน One AXA Town Hall

       กลุ่มแอกซ่า จัดงาน ‘One AXA’ Town Hall นำโดย มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่าประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยผู้บริหารภูมิภาค มร.กอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย และผู้บริหารแอกซ่า ประกันภัย รวมถึงแอกซ่าพาร์ตเนอร์ นำทีมประกาศกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561 แก่พนักงานในเครือแอกซ่า พร้อมตอกย้ำนโยบายหลักของ One AXA คือ การให้ลูกค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา – Empowering people to live a better life ณ Ultra Arena Show DC เมื่อเร็วๆ นี้

OO5437

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!