WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

5441 580x400

เปิดโลกวิศวกร ต้อนรับศิษย์ น.ว. ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ

        ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. สนับสนุนเยาวชนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนที่ดีต่ออาชีพวิศวกร เปิดบ้านพร้อมพาไปทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ” เปิดโลกวิศวกรสานฝันให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์(น.ว.) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 42 คน ที่มีความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรมให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ โดย นางสาวรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ทีมกรุ๊ป และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน และ ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการบุคลากร ทีมกรุ๊ป ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกวิศวกร” พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับวิศวกรรุ่นพี่ศิษย์เก่า น.ว. พนักงานทีมกรุ๊ปที่มีภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์ ที่มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจและแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง ก่อนเดินทางพาไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

OO5441

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!