WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

5442 580x400

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) นำร่องติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐ เริ่มแห่งแรก จ.กาญจนบุรี - มั่นใจติดตั้งแล้วเสร็จครบ 27 จังหวัดปลายปีนี้

      นายณัฐนัย อนันตรัมพร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และนายประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในงานแถลงข่าวเยี่ยมชมศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือเน็ตประชารัฐ(USO NET) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง – ภาคใต้)ทั้งหมด 27 จังหวัด จำนวน 3,920 หมู่บ้าน โดยบริษัทฯเริ่มนำร่องจัดตั้งศูนย์ USO Net ณโรงเรียนบ้านน้ำโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นแห่งแรก มั่นใจติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด166 ศูนย์ ภายในปี 2561 นี้

OO5442

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!