WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

6348 580x400

NPS สนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด

         บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เทศบาลบางปะกง ครั้งที่ 6 เป็นการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชุมชนให้แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
OO6348

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!