WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

6366 580x400

กสอ. ผนึกกำลังพันธมิตร สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ฯ

     นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล (กลาง) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นประธานในงาน เปิด “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ (ที่สี่จากขวา) ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด (มหาชน) งานจัดขึ้น ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

OO6366

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!