WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

7574 200x300' EFORL เพิ่มทุน PP เตรียมขยายธุรกิจ '

         ปุกาด ปุกาด ….. บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) เตรียมเพิ่มทุนขาย PP จุ๊..จุ๊ อย่าเอ็ดไปแอบเห็นชื่อ'วิชัย ทองแตง ' ขาใหญ่วงการตลาดหุ้นขอเก็บหุ้น EFORL เข้าพอร์ตด้วยจร้า เป้าประสงค์ในการเพิ่มทุนก็เพื่อขยายธุรกิจทั้งด้านการแพทย์และความงาม ช่วยหนุนบริษัทให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น งานนี้บอส 'ธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 'แจงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อผู้ถือหุ้น จริง จริ๊งๆๆๆๆ คร้า
OO7474

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!