WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

7549 580x400

การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เปิดตัว Application  'You Can Go' เที่ยวสนุก สุขใจ ไปกับเราเอาใจนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เชื่อมโยงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
         กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่เอาใจนักท่องเที่ยว 'You Can Go' ภายใต้แนวคิด 'เที่ยวสนุก สุขใจ ไปกับเรา' ที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไว้อย่างครบถ้วน
You Can Go เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการค้นคว้าหาข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างครบครัน เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้านอาหาร ร้านของฝากประจำท้องถิ่น แหล่งช็อปปิ้ง สถานที่พัก ตลอดจนหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว สถานทูต โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น
“You Can Go”  ยังสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวจัดการกับการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยความสามารถในการแสดงผลด้านข้อมูลการเดินทางแต่ละเส้นทาง การนำทางด้วยเสียงอัตโนมัติแบบ Real Time ที่จะนำไปสู่สถานที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ภายในแอพลิเคชั่นนี้ยังรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยวไว้ครบถ้วน  เช่น ข้อมูลทางเลือกด้านการเดินทาง สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ด่านพรมแดน ข้อมูลบริษัททัวร์และมัคคุเทศน์ ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล รวมถึงระบบการเรียกรถบริการสาธารณะ และการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าท้องถิ่น ที่ช่วยส่งเสริมการตลาดสินค้าท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS  และ Android
แอพพลิเคชั่น You Can Go เป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกมาตอบโจทย์ชีวิตในยุคดิจิทัล และตอบสนองไทยแลนด์ 4.0  เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระบบโลจิสติกส์ และการตลาดอย่างเป็นระบบเข้าไว้ด้วยกัน และยังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดไว้ด้วยกันในรูปแบบวงแหวนพหุวัฒนธรรม ซึ่งจากนี้การท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป
OO7499

คลิกโดเนท สนับสนุน

 yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!