WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

8807 580x400

ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ เผย 2 กองทุน มุ่งตลาดเอเชีย
       นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนขวา) พร้อมด้วย นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) นำเสนอ 2 กองทุนธีมเอเชีย ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ให้แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ โดยทั้ง 2 กองทุน ลงทุนในกองทุนหลักที่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีที่ตั้งหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำ 2 กองทุนดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการซิตี้โกลด์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2232-2400.
OO8807

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!