WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

14900 580x400
แอ็กซอลตา จัดอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561
               บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมใน โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา เป็นการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเตรียมพื้นผิวและการพ่นสีรถยนต์ สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริการพ่นซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับโลก โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561
OO14900

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!