WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

14906 580x400
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ MOU โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
            พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงยุติธรรม (ที่4-ซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ หัวข้อเรื่อง "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการป้องกัน ระวังเหตุ ไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงจาก ๗ หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม (เรียงจากซ้ายไปขวา) ได้แก่
 
1. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 
2. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
3. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
5. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
7. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
8. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
9. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
 
โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่6-ซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯดังกล่าว จัดโดยความร่วมมือกัน ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
OO14906

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!